Friday , June 18 2021
Home / Naujienos / Darbas / Viršvalandinis darbas Didžiojoje Britanijoje
Kompensacijos už traumas - Advokatai Ltd

Viršvalandinis darbas Didžiojoje Britanijoje

Viršvalandinis darbas ir apmokėjimas už jį, svarbus klausimas daugeliui dirbančiųjų. Daugeliui šiandien vis dažniau tenka padirbėti ilgiau nei numatyta darbo sutartyse. Vieną vertus, daugiau darbo valandų reiškia ir didesnį atlyginimą. Kitą vertus, už papildomai atliekamą darbą kiekvienas nori tinkamo ir didesnio atlygio. Šį kartą plačiau pakalbėkime apie viršvalandinį darbą Didžiojoje Britanijoje ir su papildomai atliekamu darbu susijusias darbuotojų bei darbdavių  teises ir pareigas.

Kas yra viršvalandinis darbas?

Norint atsakyti į šį klausimą, pirma reikia išsiaiškinti, koks darbo laikas laikytinas įprastu arba normaliu. Darbo valandų skaičius turi būti nurodytas darbo sutartyje arba darbuotojo ir darbdavio atskirai aptartas raštu. Taigi viršvalandiniu laikytinas toks darbas, kurio trukmė viršija darbo sutartyje numatytą darbo trukmę (valandų skaičių). Bet kuriuo atveju, pagal Didžiosios Britanijos teisę darbuotojai gali dirbti ne daugiau nei vidutiniškai 48 valandas per savaitę. Tai reiškia, kad darbuotojai negali būti verčiami dirbti daugiau nei vidutiniškai 48 valandas per savaitę. 48 darbo valandų per savaitę vidurkis skaičiuojamas per 17 savaičių laikotarpį. Taigi darbuotojas gali dirbti ir ilgiau nei 48 valandas per savaitę, tačiau tik iki tol, kol 17 savaičių laikotarpyje darbo valandų vidurkis per savaitę neviršija 48 valandų. Liberali Didžiosios Britanijos darbo teisė  darbuotojams ir darbdaviams suteikia galimybę susitarti dėl darbo laiko savaip, t. y. neatsižvelgti į aukščiau minėtas taisykles. Atsisakyti anksčiau minėtų garantijų gali tik tie darbuotojai, kurie yra vyresni nei 18 metų. Sutikimas dirbti daugiau nei 48 valandas per savaitę turi būti savanoriškas ir įformintas raštu. Darbuotojas negali būti verčiamas pasirašyti tokio sutikimo. Pasirašęs sutikimą, darbuotojas bet kada gali jį atšaukti, apie tai darbdavį įspėjęs ne anksčiau nei prieš septynias dienas.

Kas įeina į darbo laiką? Be įprastinių pareigų vykdymo, į darbo laiką įsiskaičiuoja su darbu susiję mokymai, kelionės (išskyrus kelionės į ir iš darbo), pietų pertraukos, apmokami ir neapmokami viršvalandžiai.

Taigi atsižvelgiant į tai, kas pasakyta anksčiau, viršvalandinį darbą galime apibrėžti, kaip darbą, viršijantį darbo sutartyje ar kitokiame rašytiniame darbuotojo ir darbdavio susitarime numatytą normalų darbo laiką.

Apmokėjimo už viršvalandinį darbą ypatumai

Esame įpratę girdėti (ar sakyti), kad “darbdavys už viršvalandžius moka pusantro karto” ar “darbdavys už viršvalandinį darbą privalo mokėti dvigubai” ir panašiai. Ar tikrai tokios kalbos pagrįstos ir teisingos? Iš tiesų Didžiosios Britanijos teisė darbdaviams nenumato pareigos mokėti daugiau už papildomai išdirbtą laiką, taip pat nenumato ir minimalaus ar maksimalaus atlyginimo dydžio už tokio pobūdžio darbus. Darbo sutartyje turi būti nustatyta viršvalandinių darbų apmokėjimo dydis, tvarka ir sąlygos. Bet kuriuo atveju, atlyginimas, mokamas už viršvalandinį darbą, negali būti mažesnis už valstybės valdžios patvirtintą minimalų atlyginimą.

Taigi nėra vieno visiems privalomo atlyginimo dydžio už viršvalandinius darbus, jis priklauso nuo darbuotojo ir darbdavio susitarimo, nuo konkretaus darbdavio. Vieni darbdaviai už viršvalandinį darbą moka tokio pat dydžio atlyginimą, kaip ir už įprastai atliekamą darbą, kiti gi darbdaviai už papildomai atliekamus darbus savo darbuotojams moka daugiau nei įprasta.

Check Also

M. Norbutas. Koronavirusas ir klimato kaita: skaičiai parodo tikrąją padėtį

Jau pradedame priprasti prie milžiniško naujienų srauto apie koronavirusą. Kasdien skelbiama, kiek žmonių gyvybių prarasta. …

Anglijos lietuvių entreprenerių apklausa

Pirmiausia, norėčiau prisistatyti: esu Tomas Jankus, socialinių mokslų magistrantas, pabaigęs 1,5 m. magistro studijų kursą …