Friday , June 18 2021
Home / Naujienos / Socialinė Sistema, Pašalpos / Nemokama teisinė pagalba Anglijoje ir Velse
Kompensacijos už traumas - Advokatai Ltd

Nemokama teisinė pagalba Anglijoje ir Velse

Straipsnyje pateikiama informacija apie teisinę pagalbą Anglijoje ir Velse. Pagalba asmenims, susidūrusiems su teisinėmis problemomis, gali būti teikiama tiek civilinėse (kai kyla ginčas dėl asmenų turtinių ar neturtinių santykių), tiek baudžiamosiose (kai asmuo yra įtariamas ar kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką) bylose. Valstybės teikiamos teisinės pagalbos sąlygos abiem atvejais yra skirtingos. Šiame straipsnyje kalbėsime apie teisinę pagalbą civilinėse bylose. Tokį pasirinkimą lėmė tai, kad civiliniai teisiniai santykiai, t. y. teisiniai santykiai tarp privačių asmenų ar tam tikrais atvejais tarp juridinių asmenų ar valstybės, manytume, daugeliui yra kur kas aktualesni nei baudžiamieji teisiniai santykiai. Civiliniuose teisiniuose santykiuose daugelis iš mūsų dalyvaujame kasdien, pradedant šeimos teisiniais santykiais, gyvenamojo būsto nuoma ir baigiant įvairiais pirkimo-pardavimo sandoriais.

Kas yra teisinė pagalba?

Teisinės pagalbos teikimą Anglijoje ir Velse organizuoja Teisinių paslaugų komisija (angl. The Legal Services Commission). Teisinių paslaugų komisija, vykdydama savo veiklą bendradarbiauja su advokatais (angl. Solicitors) ir pelno nesiekiančiomis organizacijomis tam, kad suinteresuotiems asmenims suteiktų reikiamą informaciją, teisines konsultacijas bei atstovavimą teismuose, tribunoluose bei kitose valstybinėse institucijose.

Šiame straipsnyje aptariama teisinė pagalba yra skiriama asmenims, kurie susidūrė su teisinėmis problemomis, tačiau finansiškai nepajėgia susimokėti už kvalifikuotą teisinę pagalbą. Ar asmuo gali gauti teisinę pagalbą, visų pirma sprendžiama atsižvelgiant į tris bendrus principus. Pirma, su kokiomis teisinėmis problemomis asmuo susidūrė; antra, kokios yra asmens pajamos ir kitas turtas, t. y., siekiama įsitikinti ar asmuo tikrai yra nepajėgus už savo lėšas susimokėti už teisines paslaugas. Paskutinis, trečiasis principas, ar pagrįstai galima manyti, kad asmens byla bus laimėta ir ar teisinės pagalbos laiko ir finansiniai ištekliai nebus didesni už naudą, kurią asmuo patirs laimėjęs bylą. Kitaip tariant, sprendžiama ar pareiškėjo reikalavimai kitai teisinio santykio šaliai nėra akivaizdžiai nepagrįsti ir mažareikšmiai (pavyzdžiui, asmuo prašo priteisti iš kitos šalies sumą pinigų, kuri yra mažesnė už teismo išlaidas, užmokestį advokatui ir kitas su bylinėjimusi susijusias išlaidas).

Teisinė pagalba gali būti skiriama asmenims susidūrusiems su daugeliu iš civilinės teisės reglamentuojamų problemų. Tai gali būti asmens teisinis ginčas su kitu privačiu asmenu, organizacija ar net valstybės institucija. Asmuo gali gauti teisinę pagalbą jeigu iškilo ginčas dėl gyvenamojo būsto, tarpasmeninių santykių (pavyzdžiui, santuokos nutraukimas, įvaikinimas) ar finansinių klausimų (pavyzdžiui, problemos dėl socialinių išmokų mokėjimo). Tačiau paprastai į teisinės pagalbos teikimą nepatenka asmens atstovavimas Darbo Tribunole.

Kas gali gauti teisinę pagalbą?

Tam, kad asmuo gautų nemokamą teisinę pagalbą, jis turi atitikti tam tikrus kriterijus, susijusius su jo finansine padėtimi. Taigi Teisinių paslaugų komisija, spręsdama ar asmeniui gali būti paskirta teisinė pagalba, atsižvelgia į jo disponuojamas pajamas ir turimą turtą (santaupas ar kitą turtą). Taip pat atsižvelgiama į pareiškėjo(-s) partnerės(-io) turimas pajamas ir turtą. Pastaroji taisyklė netaikoma tais atvejais, kai pareiškėjo(-s) partnerė(-is) yra priešinga teisinio ginčo šalimi. Laikoma, kad asmuo, atsižvelgiant į jo finansinę padėtį, gali gauti teisinę pagalbą jeigu bendros jo mėnesio pajamos neviršija £2,657 ir santaupų bei kito turto vertė neviršija £8,000.

Jeigu asmeniui buvo paskirta teisinė pagalba, tai Teisinių paslaugų komisija asmeniui paskirtam advokatui sumokės už suteiktas teisines paslaugas. Svarbu atkreipti skaitytojų dėmesį, kad neatsižvelgiant į tai, jog asmeniui buvo paskirta teisinė pagalba, jam vis tiek gali tekti sumokėti dalį sumos už suteiktas teisines paslaugas. Priemokos dydis gali priklausyti nuo asmens finansinės padėties ir bylos sudėtingumo.

Kur kreiptis dėl teisinės pagalbos?

Jeigu asmuo mano, kad jis atitinka ankščiau minėtus reikalavimus ir turi teisę gauti teisinę pagalbą, jis turi kreiptis į advokatą. Rasti advokatą, kuris teikia nemokamą teisinę pagalbą, galima paskambinus į Community Legal Advice Direct telefonu 0845 345 4 345 arba apsilankius internetinėje svetainėje www.communitylegaladvice.org.uk. Advokatas, teisiškai įvertinęs asmens problemas, nustato kokio lygio teisinių paslaugų jam reikia. Įvertinęs visas aplinkybes advokatas užpildys pareiškimo formą dėl teisinės pagalbos ir perduos Teisinių paslaugų komisijai, kuri galutinai įvertins ar asmuo gali gauti teisinę pagalbą. Teisinių paslaugų komisija asmens pareiškimą dėl teisinės pagalbos paprastai išnagrinėja per keletą savaičių. Pareiškimo nagrinėjimo metu komisijai gali kilti papildomų klausimų, todėl labai svarbu iš anksto pateikti reikiamus dokumentus ir kuo išsamesnę informaciją.

Check Also

Anglijos lietuvių entreprenerių apklausa

Pirmiausia, norėčiau prisistatyti: esu Tomas Jankus, socialinių mokslų magistrantas, pabaigęs 1,5 m. magistro studijų kursą …

VERSLUI REIKIA NE TIK SĖKMĖS – BET IR TIKĖJIMO, TUO, KĄ DARAI

Įmonės pavadinimas, kaip ir vaiko vardas – nėra tik tuščias raidžių bildesys. Jo paskirtis –  …