Thursday , May 13 2021
Home / Naujienos / Ekonomika / Alimentai Jungtinėje Karalystėje: nuo ko pradėti?
Kompensacijos už traumas - Advokatai Ltd

Alimentai Jungtinėje Karalystėje: nuo ko pradėti?

Alimentus, mokamus vieno iš tėvų, priklausomai kas – tėvas ar mama gyvena atskirai nuo vaiko, gali gauti tėvas/mama/senelis(-ė) ar globėja(-s), kuri(-s) rūpinasi ir augina vaiką.

Alimentai nebūtinai privalo būti mokami pinigine forma. Jei abu tėvai sutinka, tai gali būti, pavyzdžiui, rūbai, mokyklinės uniformos, maistas, išmoka už būsto/daiktų remontą ir pan.

Prieš dvejus metus, pasikeitus įstatymams, tėvams, gaunatiems alimentus, buvo leista pasilikti visą alimentų sumą, neprarandant galimybės gauti pašalpas (tokias kaip Tax Credit, Council Tax Benefit, Housing Benefit). Prieš šiuos pakeitimus tėvams, gaunantiems tam tikras pašalpas, buvo mažinama gaunamų alimentų suma.

Alimentų mokėjimo susitarimas: būdai

1. Kaip, kada ir kokiu būdu bus mokami alimentai tėvai gali susitarti tarpusavyje, neįtraukdami pašalinių, arba naudojantis šeimos, draugų ar profesionalaus tarpininko pagalba. Tai, beje, yra pats greičiausias ir lengviausias būdas. Jeigu negalite sutarti dėl pinigų sumos, kurią vienas iš tėvų turėtų mokėti, galite paskambinti profesionalams – įstaigai, kuri pataria alimentų mokėjimo klausimais (Child Maintenance Options) numeriu 0800 988 0988. Jie pasistengs apskaičiuoti apytikslę sumą ir jums ją pasakyti telefonu. Tos pačios įstaigos internetiniame puslapyje galite rasti paruoštą formą, kurią užpildžius bus lengviau susitarti dėl alimetų mokėjimo. Žinodami apytikslę sumą galėsite lengviau išspręsti alimentų klausimą. Sutarus dėl sumos, reikia nuspręsti, kaip dažnai ji bus mokama – kas savaitę, dvi, ar kas mėnesį. Daugumai paprasčiausia mokėti kiekvieną kartą, kai gaunamas atlyginimas ar pašalpos, bet tai yra abiejų tėvų susitarimas, kaip patogiau abiems.

Mokėti galima banko pavedimu, čekiu arba grynais. Geriausia mokėti banko pavedimu, nes pinigai bus sumokėti pilnai, laiku ir, svarbiausia – matomi banko ataskaitoje. Šito jums gali prireikti vėliau, jei tektų kreiptis (ar kreiptųsi jūsų antroji pusė) į profesionalią istaigą dėl alimentų mokėjimo. Jeigu mokėsite čekiu arba grynais, užasirašinėti sumas ir datas taip pat yra svarbu. Tai nebus legalūs dokumentai, bet abiems padėjus savo parašus jie gali praversti ateityje, be to, nekils neaiškumų kada ir kiek sumokėta ar nesumokėta.

Šio susitarimo būdo minusas yra tas, jog jeigu tėvas (ar motina) praleido mokėjimą arba visiškai nustojo mokėti, niekas neturės teisės pinigų išreikalauti.

Pliusai: greitas ir lengvas būdas. Jei abu tėvai sugeba susitarti, dažniausiai jie laikosi savo žodžio. Lankstu: jei vieno ar abiejų iš jūsų situacija pasikeičia, galite nedelsiant susitarti ir dėl kitokio alimentų mokėjimo (sumos, būdo ar datos). Galite susitarti net jei tėvas/mama gyvena užsienyje, kas ne visada įmanoma taikant kitus būdus.

2. Jei dėl kokių nors priežasčių susitarti tarpusavyje neišeina, galima kreiptis į Vaikų Paramos Įstaigą (Child Support Agency, toliau – CSA).
Kreiptis gali:

 • tėvas/mama ar kitas asmuo, auginantis vaiką;
 • tėvas ar mama, kuris gyvena atskirai nuo vaiko (ir turėtų mokėti alimentus);
 • pats vaikas (nuo 12 metų ir tik Škotijoje).

Galima kreiptis į CSA:

 • dėl vaiko, jaunesnio nei 16-os metų (arba 19-os, jei jis vis dar mokosi ne aukščiau nei A-lygius (A-levels) arba tėvas/mama dėl jo vis dar gauna vaiko pašalpą (child benefit)).
 • Tėvai, norintys kreiptis į CSA paprastai turi gyventi ir/ar dirbti Jungtinėje Karalystėje. Yra išimčių, apie jas plačiau skaitykite direct.gov.uk puslapyje.
 • Nėra jokio galiojančio teismo sprendimo dėl alimentų mokėjimo, padaryto prieš 2003m arba yra teismo nutartis, įsigaliojusi po 2003m balandžio mėnesio, bet sprendimas buvo priimtas daugiau nei prieš 12mėn nuo prašymo padavimo į CSA.

Jei vaikas, vyresnis nei 12-os metų ir gyvenantis Škotijoje, nori kreiptis į CSA, yra tam tikros sąlygos:

 • tėvas ar mama negauna alimetų už jį;
 • negali būti registruota “minute-of-agreement“ per praėjusius metus arba prieš 2003m kovo 3d. (tai legalus kontraktas Škotijoje, dažniausiai pasirašomas su advokatų pagalba ir šiuo atveju nemokus tėvas/mama teisiškai gali būti priverstas mokėti);
 • vaikas turi būti mokinys, bet NE aukštojo išsilavinimo, kaip, pavyzdžiui, universiteto;
 • vaikas turi gyventi atskirai nuo vieno ar abiejų tėvų.

CSA paslaugos (bent jau kol kas) yra nemokamos. Pinigų suma, kurią reikės mokėti vienam iš tėvų priklausys nuo jo(s) pajamų. CSA taip pat atsižvelgia ar tėvas/mama, kuri(s) turės mokėti alimentus, turi kitų vaikų, gyvenančių kartu, ar jie nemoka alimentų kitam vaikui ar vaikams. Taip pat alimentų suma priklausys ir nuo to, kiek dienų su nakvynėmis tas vaikas, kuriam bus mokami alimentai, praleidžia su tėvu/mama, gyvenančiu atskirai. CSA taip pat atsižvelgia į tokias situacijas, kaip, pavyzdžiui:

 • tėvas/mama, mokantys alimentus, augina neįgalų vaiką;
 • kelionės pas vaiką, gyvenantį atskirai, labai daug kainuoja;
 • tėvas/mama, mokantys alimentus, turi daug turto (pinigine forma arba nekilnojamojo turto).

Mokėjimai, net jei buvo kreiptasi į CSA, gali būti daromi tiesiogiai antrajai pusei. Kitas būdas yra pinigus mokėti CSA, o jie juos perduoda antrajai pusei. Taip pat galima, kad mokančiosios pusės darbdavys pinigus nuskaičiuotų nuo atlyginimo ir pervestų CSA, kurie juos perduos antrajai pusei. CSA nuspręs, kaip dažnai – kas savaitę, dvi, keturias ar kas mėnesį bus mokami alimentai. Jei tėvas/mama pinigus moka tiesiogiai antrajai pusei, jie turi nuspręsti tarpusavyje mokėjimų dažnumą. Kad ir kokiu būdu alimentai būtų mokami, jei tėvas/mama nustoja mokėti, CSA gali imtis legalių veiksmų atsiimant pinigus (priešingai nei tuomet, kai alimentai mokami tik abiejų tėvų susitarimu).
Jeigu nenorite, visiškai neprivalote bendrauti su antraja puse (pavyzdžiui, jei šeimoje būta smurto ar dėl bet kokių kitų priežasčių), nes CSA atstovaus vieną iš tėvų bendraujant su kitu.

Žinoma, jei ateityje tėvai nuspręs tartis tarpusavyje dėl alimentų mokėjimo, jie bet kada galės tai padaryti nebeprivalėdami naudotis CSA paslaugomis.

Didžiausias pliusas yra tas, jog CSA gali veikti teisiškai ir priversti nemokų tėvą/motiną mokėti.
Minusas tas, jog mokėjimai nebus tokie lankstūs, nes CSA nuspręs dėl alimentų sumos ir jos laikysis (nebent smarkiai pasikeistų tėvų situacija(-os)), o jei susitariate su antrąja puse tarpusavyje, sumą ir mokėjimo datas galite keisti kai tik jums to reikia ir abu sutinkate.

CSA naudojasi keturiomis kategorijomis, pagal kurias nusprendžia, kokia alimentų suma bus mokama. Tai yra:

Basic (pagrindinis) rate:
Jei mokantysis alimentus tėvas/mama gauna 200 svarų pajamų per savaitę atskaičius tam tikrus mokesčius (“net“ suma), jis moka alimentus pagal pagrindinę, t.y. aukščiausią kategoriją.
Reduced (sumažintas) rate:
Jei mokančiojo pajamos per savaitę yra nuo 100 iki 200 svarų (“net“ suma), tai jis moka sumažintą alimentų sumą.
Flat (žemiausias) rate:
Šis alimentų suma yra 5 svarai per savaitę, nepriklausomai nuo to, kiek vaikų ji mokama. Mokantysis patenka į šią kategoriją, jei:
* mokančiojo pajamos yra nuo 5 iki 100 svarų per savaitę; arba
* mokantysis gauna tam tikras pašalpas; arba
* mokančiojo partneris(-ė), su kuriuo(-a) jis ar ji gyvena, gauna vieną ar daugiau iš šių pašalpų: Income Support, Income-based Jobseekers Allowance arba Pension Credit.
Nil (nulinis) rate:
Kartais tėvas/mama, kurie turėtų mokėti alimentus kvalifikuoja nulinei mokėjimo kategrijai ir neprivalo mokėti alimentų, jeigu jis ar ji:
* Kali kalėjime; arba
* yra jaunesnis(-ė) nei 16-os metų amžiaus; arba
* yra dieninio skyriaus (full-time) studentas; arba
* gyvena senelių namuose arba privačioje ligoninėje (arba lygiaverčiose įstaigose Škotijoje) ir gauna paramą susimokėti mokesčiams.

 

Jei jūsų antroji pusė kreipėsi į CSA, pastaroji pirmiausiai jums atsiųs laišką, prašantį patvirtinti, kad vaikas(-ai), kurie yra įvardinti laiške ir kuriam(-iems) turėtumėte mokėti alimentus, yra jūsų. Vėliau bus prašoma užpildyti anketą, kurioje bus klausimai apie jūsų pajamas, ar turite kitų vaikų, gyvenančių su jumis, kiek naktų pas jus nakvoja vaikas, kuriam priklauso alimentai ir panašiai. Kaip minėta anksčiau, CSA naudoja šiuos faktorius sprendžiant alimentų sumą. Galiausiai CSA atsiųs jums laišką, kuriame bus parašyta kaip, kada ir kiek alimentų jums reikės mokėti.

Nesilaikant įsipareigojimų (nemokant alimentų) CSA pirmiausiai jums pasiūlys galimybę nuskaičiuoti alimentus tiesiai iš algos. Bet kokiu atveju, CSA yra legali organizacija ir gali imtis griežtesnių teisiškų veiksmų jums nemokant alimentų.

Jei nusprendėte kreiptis į CSA, tai galite padaryti telefonu 0845 713 3133, parsisiuntę ir užpildę reikiamą formą arba internetu. Formas ir nuorodą, kur galima paduoti prašymą internetu, rasite direct.gov puslapyje.

3. Teismo nutartis. Dažniausiai tėvai susitaria dėl mokamos sumos tarpusavyje ir į teismą dėl alimentų kreipiasi tuo pačiu metu, kai skiriasi arba vyksta turto dalybos. Teisėjas nusprendžia ar suma, dėl kurios sutarėte yra tinkama. Jei į teismą kreipsitės vien dėl alimetų, net jei jums priklauso nemokama teisinė pagalba (Legal Aid), ji nepadengs visų išlaidų.

Daugiau informacijos rasite:
Child support agency;
Child Maintenance Options;
Lankstinukas vaikams, gyvenantiems Škotijoje (.pdf formatu).

Check Also

M. Norbutas. Koronavirusas ir klimato kaita: skaičiai parodo tikrąją padėtį

Jau pradedame priprasti prie milžiniško naujienų srauto apie koronavirusą. Kasdien skelbiama, kiek žmonių gyvybių prarasta. …

Santuokos mokesčių lengvata: gaukite mokesčių lengvatą iki £662

Ar jūs esate vedę ar užregistravę partnerystę? Jei taip, jums gali būti suteikta 662 svarų …