Friday , June 18 2021
Home / Laisvalaikis / Lietuvių bendruomenės / INFORMACIJA DĖL LITUANISTINIO ŠVIETIMO MOKYTOJO (DĖSTYTOJO) PREMIJOS
Kompensacijos už traumas - Advokatai Ltd

INFORMACIJA DĖL LITUANISTINIO ŠVIETIMO MOKYTOJO (DĖSTYTOJO) PREMIJOS

Švietimo ir mokslo ministerija skelbia konkursą 2019 m. lituanistinio švietimo mokytojo (dėstytojo) premijai gauti. Premijos skyrimo tvarka nurodyta Asmenų, vykdančių ar vykstančių vykdyti lituanistinį švietimą užsienyje rėmimo ir skatinimo tvarkos aprašo (pridedama) 42–46 punktuose. 2019 m. numatoma skirti vieną 50 bazinių socialinių išmokų dydžio lituanistinio švietimo mokytojo (dėstytojo) premiją. Kviečiame teikti kandidatus lituanistinio švietimo premijai gauti.

Kandidatai bus atrenkami pagal šiuos kriterijus:
1. ugdomų mokinių ar studentų laimėjimai ir pažanga (egzaminų, olimpiadų, konkursų,
parodų, varžybų ir kiti sėkmingo mokymosi rezultatai);
2. aktyvi ir kūrybiška lituanistinio švietimo veikla;
3. pilietiškumo, tautinės tapatybės ir kitų vertybių diegimas lietuvių bendruomenei.
Kandidatus premijai gauti gali siūlyti įstaigos ar organizacijos, vykdančios lituanistinį švietimą užsienyje, užsienio valstybėje veikiančios lietuvių bendruomenės, kitos institucijos, fiziniai asmenys. Taip pat savo kandidatūrą gali teikti ir lituanistinį švietimą vykdantis asmuo asmeniškai.
Įstaigos ar asmenys, teikiantys kandidatūras lituanistinio švietimo premijai gauti, turi
pateikti:
1. prašymą Švietimo ir mokslo ministerijai svarstyti teikiamą kandidatūrą lituanistinio
švietimo mokytojo (dėstytojo) premijai gauti;
2. dokumentus, įrodančius lituanistinio švietimo veiklos patirtį, pavyzdžiui, darbo
sutarties kopiją, lituanistinio švietimo įstaigos vadovo patvirtinimą dėl darbo lituanistinio švietimo
įstaigoje ar kt.,
3. dokumentus, įrodančius ugdomų mokinių ar / ir studentų egzaminų, olimpiadų,
konkursų, parodų, varžybų ir kitus sėkmingo mokymosi rezultatus;
4. dokumentus ar kitą medžiagą, įrodančią aktyvią ir kūrybišką lituanistinio švietimo
veiklą, pavyzdžiui, dalyvavimo projektuose, lituanistinio švietimo programų kūrimo ir įgyvendinimo
grupėse ir kita patirtis;
5. dokumentus ar kitą medžiagą, įrodančią pilietiškumą ir tautinę tapatybę lietuvių
bendruomenėse ugdančių veiklų organizavimo patirtį;
6. kitus dokumentus, įrodančius lituanistinio švietimo veiklos nuopelnus;
7. rekomendaciją(-as).

Dokumentai konkursui priimami iki 2019 m. spalio 18 d. el. paštu Ruta.Stanaitiene@smm.lt

Laimėtojas bus patvirtintas Švietimo ir mokslo ministro įsakymo iki 2019 m. pabaigos. Premiją numatoma teikti kartu su Lietuvos metų mokytojo premijos teikimu.

Check Also

Tautinė eisena ir piešinių konkursas Lietuvos 30 – mečio Nepriklausomybės proga

LCSC (Lithuanian Community of South Coast) – Lietuvių Bendruomenė, įsikūrusi Jungtinės Karalystės pietinėje pakrantėje, Portsmouth …

Nacionalinis konkursas Lietuvos istorijos žinovas

Lietuvos istorijos mokytojų asociacija (toliau -LIMA) jau šeštą kartą kviečia dalyvauti konkurse Lietuvos istorijos žinovas.  Konkursu …