Monday , March 8 2021
Home / Naujienos / Darbas / Pagalba ieškantiems darbo ar mažas pajamas gaunantiems asmenims: Jobseeker‘s Allowance
Kompensacijos už traumas - Advokatai Ltd

Pagalba ieškantiems darbo ar mažas pajamas gaunantiems asmenims: Jobseeker‘s Allowance

Jungtinėje Karalystėje gyvenantys asmenys, kurie nedirba arba dirba, tačiau negali užsidirbti pakankamai pinigų pragyvenimui, turi galimybę iš valstybės gauti tiek finansinę, tiek nefinansinę paramą. Šiame straipsnyje plačiau pakalbėsime apie Jobseeker‘s Allowance (piniginę išmoką ieškantiems darbo). Jobseeker‘s Allowance yra pagrindinė socialinė išmoka, skiriama neturintiems darbo asmenims arba dirbantiems mažiau, nei 16 valandų per savaitę. Šią socialinę išmoką moka Jungtinės Karalystės darbo ir pensijų departamentas (The Department for Work and Pensions) per šalyje veikiančius darbo centrus (Jobcentre Plus).

Išmokų rūšys

Skiriamos dvi, ieškantiems darbo asmenims, mokamų išmokų rūšys: išmokos, kurios yra paremtos asmens nacionalinio draudimo įmokomis ir išmokos, kurių pagrindas yra asmens pajamos ir santaupos.

Pirmosios rūšies išmokas asmuo turi teisę gauti jeigu jis yra sumokėjęs pakankamai nacionalinio draudimo įmokų per dvejus paskutinius mokestinius metus. Šios rūšies išmokos asmeniui mokamos iki šešių mėnesių (182 dienas). Jeigu pasibaigus šiam terminui asmuo nesusirado darbo arba jo pajamos vis dar yra mažos, jis turi galimybę gauti antrosios rūšies išmokas, kurios priklauso nuo asmens pajamų ir turimų santaupų.

Antrosios rūšies išmokas, priklausančias nuo pajamų ir santaupų, asmuo gali gauti jeigu jis nėra sumokėjęs pakankamai nacionalinio draudimo įmokų, t. y. negali gauti pirmosios rūšies išmokų arba, kaip jau buvo minėta, jeigu pastarųjų išmokų mokėjimas buvo sustabdytas. Šios rūšies išmokų asmuo neturi teisės gauti, jeigu jo santaupos viršija £16,000.

Kam gali būti mokamos išmokos

Ar asmuo turi teisę gauti Jobseeker‘s Allowance ar ne, priklauso nuo to, ar jis atitinka teisės norminiuose aktuose nustatytas sąlygas. Asmuo, norintis gauti minėtą socialinę išmoka, turi:

  • būti pasirengęs pradėti dirbti bei aktyviai ieškotis darbo, t. y. asmuo, gavęs darbo pasiūlymą, turi pradėti dirbti kuo greičiau, taip pat asmuo kiekvieną savaitę turi atlikti tam tikrus veiksmus ieškant darbo (pvz., parašyti CV; skambinti, siųsti CV ar kitaip bendrauti su potencialiais darbdaviais) ir stengtis padidinti savo galimybes įsidarbinti (pvz., kelti kvalifikaciją, lankyti įvairius kursus). Visi šie veiksmai yra aptariami kartu su Jobcentre Plus specialistais.
  • būti ne jaunesnis, nei 18 metų ir ne vyresnis, nei pensinio amžiaus. Taigi išmoka paprastai nemokama jaunesniems, kaip 18 metų ir pensinio amžiaus sulaukusiems asmenims. Šiuo metu Jungtinėje Karalystėje pensinis amžius vyrams yra 65 metai, o moterims nuo 60 metų 2010 metais pensinis amžius laipsniškai ilginamas iki 65 metų 2020 metais.
  • dirbti ne daugiau, kaip 16 valandų per savaitę; Aptariamos išmokos neturi teisės gauti asmenys, dirbantys daugiau, kaip 16 valandų per savaitę.
  • gyventi Didžiojoje Britanijoje. Jeigu asmuo yra įsikūręs Didžiojoje Britanijoje ir čia dirba, tai laikoma, kad jis gyvena Didžiojoje Britanijoje ir šiuo aspektu jam papildomi reikalavimai negali būti keliami. Galima pažymėti, kad ES valstybių, tarp jų ir Lietuvos, piliečiai Didžiojoje Britanijoje turi teisę laisvai gyventi ir dirbti, jiems nereikia jokių leidimų ar kitokių papildomų dokumentų, patvirtinančių tokią teisę.

Tai tik keletas, mūsų nuomone, pagrindinių sąlygų, kurias turi atitikti asmenys siekiantys gauti Jobseeker‘s Allowance. Teisės aktai nustato ir daugiau specialių sąlygų, pvz., dieninio skyriaus (full-time) studentai paprastai šios išmokos negali gauti arba yra nustatytos specialios taisyklės poroms ar nepilnamečiams asmenims, siekiantiems gauti šias išmokas. Svarbu pažymėti, kad nežiūrint į tai, kad asmuo nors ir neatitinka (arba mano, kad neatitinka) tam tikrų sąlygų, tai jis vis tiek gali kreiptis ir tikėtis gauti Jobseeker‘s Allowans, nes Jobcentre Plus specialistai turi teisę atleisti asmenį nuo tam tikrų teisės aktuose numatytų sąlygų.

Kokio dydžio išmokos skiriamos ir kur kreiptis?

Jobseeker‘s Allowance dydis priklauso nuo to, kurios rūšies išmokos asmeniui mokamos – išmokos, priklausančios nuo nacionalinio draudimo įmokomų ar išmokos, priklausančios nuo asmens pajamų ir santaupų – taip pat nuo kitų aplinkybių, tokių kaip asmens amžius, ar išmoka mokama vienišam asmeniui ar šeimai, ar asmuo turi vaikų, ar ne. Jeigu asmuo turi teisę gauti išmoką, priklausančią nuo nacionalinio draudimo įmokų, ir yra ne vyresnis, nei 25 metų amžiaus, tai jam mokama £53.45 dydžio išmoka, o jeigu asmuo yra vyresnis, nei 25 metų – £67.50. Tais atvejais, kai asmuo, turintis teisę gauti išmokas priklausančias nuo jo pajamų ir santaupų, yra ne vyresnis kaip 25 metų amžiaus, tai jam mokama £53.45 išmoka, o asmenims virš 25 metų – £67.50. Šios rūšies išmokas turinčioms teisę gauti šeimoms ar kartu, kaip šeima gyvenantiems asmenims mokama £105.95. Asmuo, vienas auginantis vaikus turi teisę gauti £53.45 išmoka, jeigu jis yra iki 18 metų ir £67.50 išmoką, tais atvejais, kai jis yra vyresnis, nei 18 metų amžiaus. Nurodytos sumos mokamos kas savaitę tiesiogiai į asmens nurodytą sąskaitą.

Kreiptis dėl Jobseeker‘s Allowance galima dviem būdais: internetu (online) arba telefonu. Pateikti paraišką internetu galima apsilankius Jobcentre Plus tinklapyje. Kreipiantis antruoju būdu reikia paskambinti šiuo telefonu 0800 055 6688. Skambinti galima kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 18.00 valandos.

Check Also

Dirbančiųjų skaičius iš Europos Sąjungos šalių D.Britanijoje pasiekė rekordinį lygį

Maždaug 2.38 milijono žmonių iš ES (Europos Sąjungos) dirbo D. Britanijoje – taip teigiama š.m. …

Santuokos mokesčių lengvata: gaukite mokesčių lengvatą iki £662

Ar jūs esate vedę ar užregistravę partnerystę? Jei taip, jums gali būti suteikta 662 svarų …