Thursday , May 28 2020
Home / Naujienos / Nusikaltimai ir nelaimės / Kompensacija už kriminalinį nusikaltimą
Kompensacijos už traumas - Advokatai Ltd

Kompensacija už kriminalinį nusikaltimą

Kompensacija už kriminalinį sužalojimą

Visi UK gyvenantys lietuviai turi žinoti, kad nesvarbu, kokios valstybės piliečiai jie būtų, galioja tam tikra tvarka dėl įvairių kompensacijų ir pašalpų. Lietuvos piliečiai gali gauti kompensaciją už kriminalinį sužalojimą.

Kas yra kompensacija už kriminalinį sužalojimą

Kompensacija už kriminalinį sužalojimą yra pinigų suma, išmokama UK valstybės už patirtą fizinį ar psichologinį smurtą kriminalinio nusikaltimo metu. Kitaip sakant, jei jus Londone ar Birmingeme kas nors primušė, kreipėtės į vietos policiją ir jus apžiūrėjo medikai, galite kreiptis dėl kompensacijos už kriminalinį nusikaltimą. Nesvarbu, ar užpuolikas buvo surastas, tiesiog užpuolimo faktas turi būti užfiksuotas vietos policijos ir užvesta byla. Kompensacija išmokama ne tik pačiam nukentėjusiajam, bet ir nukentėjusiojo šeimos nariams, jei nusikaltimo metu jų mylimas žmogus buvo nužudytas ar mirė nuo sukeltų traumų. Kompensacija už kriminalinį nusikaltimą niekaip nesusijusi su asmens gyvybės ar sveikatos draudimu. Tai jau yra verslo sritis, į kurią UK teisingumo ministerija nelabai kišasi.

Kokią sumą galima gauti?

Kompensacijos už kriminalinį sužalojimą sumos yra skirtingos. Tai mažiausiai 1000 svarų, daugiausiai 250,000 svarų. Už skirtingus sužeidimus sumos gali būti sumuojamos. Kadangi dažniausias kriminalinis sužalojimas yra šautinė žaizda arba sumušimas, pateiksime keletą pavyzdžių, kiek kompensacijos galima gauti už tam tikrus sužalojimus:

  • Pamušta akis ar kitoks akiduobės sužalojimas, kuriam gydyti nereikėjo operacijos – £ 3,300
  • Išnarintas žandikaulis – £ 2,000
  • Sulaužyta nosis, kurios kaulus reikėjo atstatyti į vietą – £ 2,000
  • Nuskeltas priekinis dantis, kuriam reikės karūnėlės – £ 2,500. Jie išmušti 2 ar trys dantys – £ 4,400.
  • Rodomojo piršto (smiliaus) sulaužymas – £ 1,750, nykščio – £ 2,000, kito piršto – £ 1,000.
  • Išnarintas petys – £ 1,750
  • Sulaužytas arba sumuštas šonkaulis – £ 1,000, jei du ir daugiau – £ 1,500

Didžiausia kompensacija – 250 tūkstančių svarų skiriama už visišką paralyžių po kriminalinio nusikaltimo. Bendra kompensacijų suma negali viršyti 500,000 svarų. Organizacijos, skiriančios kompensacijas pareigūnai turi sudarę aiškų visų sužeidimų sąrašą, kuriame aiškiai išvardinami visi galimi sužeidimai ir sumos, kurios gali būti skirtos (nuo 28 puslapio) nukentėjusiajam arba žuvusiojo artimiesiems.

Kaip gaunamos kompensacijos už kriminalinį sužalojimą

Kompensaciją už kriminalinį sužalojimą galima gauti per 2 metus po nusikaltimo kreipiantis į CICA (Criminal Injuries Compensation Authority) prie Teisingumo ministerijos (Justice). Kreiptis galima tiesiogiai arba per tarpininkus – advokatus arba finansinius konsultantus. Užpildoma paraiškos forma su smulkmenomis apie nusikaltimą, policijoje užvestos bylos numeriu ir gydytojo, apžiūrėjusio po nusikaltimo kontaktiniai duomenys, kad būtų galima susisiekti ir patikrinti pareiškėjo pasakojimą. CICA užveda bylą ir iki metų laikotarpio svarsto, kokią kompensaciją skirti. Nusprendę jie atsiunčia laišką, kuriame nurodoma siūloma suma. Jei viskas tinka, reikia informuoti juos ir patvirtinti, kad kompensacija atitinka lūkesčius ir ji bus priimta. Jei netinka, galima rašyti skundą CICA tribunolui, kuris nušalina sprendimą priėmusį pareigūną nuo šios bylos ir patikrina, ar sprendimas buvo priimtas objektyviai. Tribunolas pateikia kitą siūlymą dėl kompensacijos (gali būti pasiūlyta ir mažesnė suma), kurios jau nebegalima apskųsti, tik priimti arba atsisakyti. Tada atsiunčiamas čekis su kompensacija, kurį galima išsigryninti bet kuriame Jungtinės Karalystės banke.

Jei Anglijoje tapote kriminalinio nusikaltimo auka, nedvejokite, praneškite policijai, nes tik tokiu atveju jums bus skirta kompensacija. Jei nukentėjusysis iš karto su policija nebendradarbiauja, taip pat pats turi kriminalinės patirties, kompensacija gali būti ir neskirta.

Advokatai Ltd

Check Also

Penki lietuviai – perduoti aukštesniam teismui, nustatytos jų tapatybės

Kornvalyje, Truro mieste, Michael Spiers juvelyrinių dirbinių parduotuvės plėšikai – penki lietuviai sausio 15 d. …

Didžioji Britanija planuoja išsiųsti ES nusikaltėlius po „Brexit“

Didžioji Britanija planuoja įtraukti naujus deportacijos įstatymų projektus, kad ES nusikaltėliams būtų sunkiau likti gyventi …