Thursday , July 9 2020
Home / Naujienos / Ekonomika / Keletas teisinio reglamentavimo ypatumų, susijusių su motinyste ir darbu
Kompensacijos už traumas - Advokatai Ltd

Keletas teisinio reglamentavimo ypatumų, susijusių su motinyste ir darbu

Žadėjome, kad atsakysime į informacinio portalo lietuviai.co.uk skaitytojams svarbius ir aktualius klausimus. Štai viena portalo skaitytoja, nesenai grįžusi į darbą po motinystės atostogų klausia, ar darbdavys gali ją perkelti į kitą darbo vietą ir ar jai nesutikus, darbdavys gali ją atleisti iš darbo.

Skaitytoja savo klausime mini keletą svarbių aplinkybių, kurias derėtų aptarti plačiau. Visų pirma minima, kad moteris nesenai grįžo į darbą po dekretinių atostogų. Tad kokių teisinių padarinių darbe gali sukelti ši aplinkybė, kokių teisių ir pareigų tai suteikia tiek darbuotojui, tiek darbdaviui? Šiuo atveju pažymėtina, kad Didžiosios Britanijos įstatymai darbdaviui suteikia galimybę darbuotoją nušalinti nuo darbo dėl motinystės (angl. suspension on maternity grounds). Minėtu pagrindu besilaukianti, nesenai pagimdžiusi ar kūdikį krūtimi maitinanti darbuotoja gali būti nušalinta nuo darbo jeigu yra atitinkamas reikalavimas ar rekomendacija. Toks reikalavimas ar rekomendacija turėtų būti išduotas teisės aktų numatytais atvejais ar sveikatos priežiūros specialistui manant esant tai būtina, siekiant apsaugoti vaiko ar mamos (darbuotojos) sveikatą ir kitus teisėtus interesus. Šiuo atveju darbuotoja gali būti nušalinta nuo darbo tik jeigu ir tik tol, kol ji dirba pas darbdavį, tačiau neatlieka įprastinio darbo (dirbto iki nušalinimo) ar jai nepasiūlomas alternatyvus darbas toje įmonėje. Šiuo pagrindu nuo darbo nušalintai darbuotojai mokamas užmokestis visą nušalinimo laikotarpį, išskyrus tuos atvejus, kai darbdavys pasiūlo darbuotojai alternatyvų darbą, o darbuotoja nepagrįstai atsisako dirbti siūlomą alternatyvų darbą. Esant galimybei darbuotojai tinkamas alternatyvus darbas gali būti pasiūlytas iki nušalinimo nuo darbo motinystės pagrindu. Siūlomas alternatyvus darbas turi būti tinkamas darbuotojai atsižvelgiant į jos aplinkybes ir siūlomo darbo sąlygos negali būti iš esmės prastesnės nei numatyta darbo sutartyje.

Kalbant apie darbdavio galimybę darbuotoją atleisti iš darbo pažymėtina, kad darbdavys negali atleisti darbuotojos iš darbo dėl motinystės (nesvarbu, ar tai būtų besilaukianti, ką tik pagimdžiusi mama, ar tai būtų susiję su motinystės atostogomis), nes toks atleidimas būtų neteisėtas. Neteisėtas darbuotojos atleidimas darbdaviui užtrauktų atsakomybę atlyginti darbuotojai žalą, patirtą dėl neteisėto atleidimo bei sumokėti visas jai priklausančias išmokas. Kitą vertus, atkreiptinas dėmesys, kad darbo sutartis taip pat gali būti nutraukiama apie tai įspėjus darbuotoją prieš darbo sutartyje ar įstatyme numatytą terminą. Terminas, prieš kurį apie darbo sutarties nutraukimą darbdavys turi įspėti darbuotoją, dažniausiai yra aptariamas darbo sutartyje. Įspėjimas apie atleidimą darbuotojai turi būti pateikiamas raštu. Jeigu toks terminas sutartyje nėra numatytas, tai turi būti taikomos įstatymo nuostatos. Įstatymai, reglamentuojantys darbo teisinius santykius Didžiojoje Britanijoje nustato, kad darbdavys atleidžiamą darbuotoją, kuris toje įmonėje dirba ne trumpiau nei vieną mėnesį ir ne ilgiau nei du metus, turi įspėti ne anksčiau nei prieš vieną savaitę. Darbuotojas, dirbantis toje įmonėje ne mažiau nei du ir ne daugiau nei dvylika metų, turi būti įspėta mažiausiai prieš savaitę, pridedant po vieną savaitę už kiekvienus metus skaičiuojant nuo dviejų pirmųjų pradirbtų metų. Galiausiai darbuotojas, dirbantis dvylika ar daugiau metų, apie atleidimą turi būti įspėtas ne mažiau nei prieš dvylika savaičių. Taip pat galimi atvejai, kai darbo teisinių santykių šalys sutartyje susitaria, kad sutartis gali būti nutraukta ir be įspėjimo. Sutartyje turėtų būti numatyta, kokiais atvejais ar pagrindais darbo sutartis gali būti nutraukta be įspėjimo. Šiuo atveju darbdavys su atleidžiamu darbuotoju taip pat turi visiškai atsiskaityti išmokant visas jam priklausančias išmokas.

Check Also

M. Norbutas. Koronavirusas ir klimato kaita: skaičiai parodo tikrąją padėtį

Jau pradedame priprasti prie milžiniško naujienų srauto apie koronavirusą. Kasdien skelbiama, kiek žmonių gyvybių prarasta. …

Santuokos mokesčių lengvata: gaukite mokesčių lengvatą iki £662

Ar jūs esate vedę ar užregistravę partnerystę? Jei taip, jums gali būti suteikta 662 svarų …