Thursday , May 28 2020
Home / Gyvenimas / Didžiosios Britanijos pilietybė: įgijimo būdai ir sąlygos (II dalis)
Kompensacijos už traumas - Advokatai Ltd

Didžiosios Britanijos pilietybė: įgijimo būdai ir sąlygos (II dalis)

Pirmojoje straipsnio, apie Didžiosios Britanijos pilietybės įgijimą, dalyje buvo aprašytas šios šalies pilietybės įgijimas natūralizacijos būdu. Natūralizacija, kaip pilietybės įgijimo būdas, taikomas tik sulaukusiems 18 metų ir vyresniems asmenims atitinkantiems tam tikras teises aktų nustatytas sąlygas. Kaip ir buvo žadėta pirmosios straipsnio dalies pabaigoje, pateikiame informaciją apie Didžiosios Britanijos pilietybės įgijimo sąlygas vaikams gimusiems šioje šalyje.

Kada gimusiam vaikui automatiškai suteikiama Didžiosios Britanijos pilietybė?

Pripažįstama, kad Didžiosios Britanijos pilietybės teisė yra viena sudėtingiausių pasaulyje, tad čia pateikiami bendri vaiko, gimusio Didžiojoje Britanijoje, pilietybės įgijimo principai. Kilus klausimų ar neaiškumų galima konsultuotis su UK Border Agency specialistais ar teisininkais.

Pagal Didžiosios Britanijos pilietybės teisę vaikas yra šios valstybės pilietis, jeigu jis gimė vėliau, nei 1983 m. sausio 1 d. ir jeigu jo gimimo metu bent vienas iš tėvų buvo Didžiosios Britanijos pilietis arba teisėtai gyveno šioje šalyje.

Jeigu vaikas gimė Didžiojoje Britanijoje tarp 2000 m. spalio 2 d. ir 2006 m. balandžio 29 d. ir jo tėvai (ar vienas iš jų) buvo ES piliečiai, tai jis Didžiosios Britanijos piliečiu netapo, nebent vienas iš jo tėvų tuo metu tūrėjo teisę nuolat gyventi šioje šalyje. Šiuo atveju vaikas gali būti registruojamas Didžiosios Britanijos piliečiu, jeigu vėliau jo tėvai (ar vienas iš tėvų) įgijo teisę nuolat gyventi Didžiojoje Britanijoje.

Jeigu tėvų, ES valstybės narės piliečių, vaikas gimė Jungtinė Karalystėje vėliau, nei 2006 m. balandžio 30 dieną, tai jis automatiškai netampa Didžiosios Britanijos piliečiu, nebent vienas iš vaiko tėvų jo gimimo momentu buvo nuolatinis Didžiosios Britanijos gyventojas. Anksčiau minėta, kad ES valstybės narės piliečiai nuolatinio gyventojo statusą įgyja po penkių metų gyvenimo šioje šalyje.

Taigi jeigu vaikas Didžiojoje Britanijoje gimė tėvams, ES valstybės narės piliečiams, vėliau, nei 2000 m. spalio 2 d. ir vaiko gimimo momentu turėjo teisę nuolat gyventi Didžiojoje Britanijoje, tai toks vaikas yra šios valstybės pilietis. Priminsime, kad Lietuvos Respublika ES nare tapo 2004 m. gegužės 1 d.

Didžiosios Britanijos pilietybės registracija

Toliau pateikiamos Didžiosios Britanijos pilietybės registracijos sąlygos asmens, kuris gimė Didžiojoje Britanijoje ir pareiškimo dėl pilietybės registracijos pateikimo metu yra vyresnis, nei 10 metų amžiaus, kitaip sakant, šioje valstybėje gyvena daugiau, nei 10 metų. Pakartosime, kad jeigu tokiu atveju bent vienas iš vaiko tėvų jo gimimo metu buvo Didžiosios Britanijos pilietis ar teisėtai šioje valstybėje įsikūręs asmuo, tai toks vaikas automatiškai yra Didžiosios Britanijos pilietis ir jam nereikia pateikti pareiškimo dėl pilietybės registracijos.

Asmeniui, siekiančiam pilietybės registracijos, Didžiosios Britanijos pilietybės teisė kelia tokius reikalavimus:

  • Asmuo turi būti gimęs Jungtinėje Karalystėje; ir
  • Turi būti gimęs ne anksčiau, nei 1983 m. sausio 1 d.; ir
  • Turi būti vyresnis, nei 10 metų; ir
  • Negali būti praleidęs daugiau kaip 90 dienų už Jungtinės Karalystės ribų kiekvienais pirmaisiais 10 savo gyvenimo metų.

Asmuo, siekiantis Didžiosios Britanijos pilietybės registracijos, turi atitikti aukščiau išvardintus reikalavimus. Pažymėtina, kad galima tik viena išimtis ir tik iš paskutiniame punkte nurodyto reikalavimo. Jeigu asmuo neatitinka šio reikalavimo, tai pateiktame pareiškime dėl pilietybės registravimo jis turi nurodyti svarbias aplinkybes, kodėl iš šalies buvo išvykęs ilgesniam laikui, nei numatyta. Jeigu asmuo įrodys, kad iš šalies buvo išvykęs dėl svarbių aplinkybių, tai nuo šios sąlygos jis gali būti atleistas.

Minėta, kad Didžiosios Britanijos pilietybės teisė yra viena sudėtingiausių, todėl čia pateikiama bendro pobūdžio informacija. Kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgiant į pareiškėjų aplinkybes, reikalavimai gali skirtis, gali būti tam tikrų išimčių iš numatytų taisyklių. Jeigu kyla neaiškumų ar abejonių dėl Didžiosios Britanijos pilietybės teisės, tai daugiau informacijos galima rasti UK Border Agency internetinėje svetainėje ar paskambinus šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytais telefono numeriais.

Check Also

Įsivaizduojami miestai

Akvilina CICĖNAITĖ Kitais metais sukaks dešimtmetis, kai esu išvažiavusi iš Lietuvos, o aš vis dar …

Mančesterio lietuviai labdaros popietėje parėmė Lietuvos vaikus

Sekmadienį, lapkričio 18 dieną, Mančesteryje į labdaros organizacijos „GĖRIO TRUPINĖLIS“ surengtą popietę sugužėjo būrys lietuvių. …