Wednesday , October 16 2019
Home / Naujienos / Darbas / Didžiosios Britanijos pilietybė: įgijimo būdai ir sąlygos (I dalis)
Kompensacijos už traumas - Advokatai Ltd

Didžiosios Britanijos pilietybė: įgijimo būdai ir sąlygos (I dalis)

Asmens pilietybė reiškia ypatingą jo santykį su valstybe. Pilietybė asmeniui suteikia ne tik teisių, tam tikrais atvejais privilegijų, bet ir pareigų. Valstybės pilietis turi tokias teises, kaip teisę tiesiogiai ar per tautos išrinktus atstovus dalyvauti demokratinės valstybės valdyme, būti jos ginamas tiek valstybės viduje, tiek už jos ribų. Kitą vertus, ginti ir rūpintis savo piliečiais – valstybės pareiga. Teisių be pareigų nebūna, tad pilietis prisiima pareigą paklūsti savo valstybės valdžiai, laikytis jos įstatymų, o valstybė turi teisę to reikalauti iš savo piliečių. Visa tai svarbu kalbant apie pilietybę, kaip teisinę kategoriją. Pilietybė gali būti suprantama ir plačiau, kaip sąvoka, išreiškianti asmens tautiškumą, pilietinį identitetą ar „emocinį“ asmens ryšį su valstybe. Šio straipsnio tikslas nėra bandymas atskleisti ar aprašyti lietuvių, gyvenančių svetur, jausmus savo tėvinės atžvilgiu. Šio straipsnio tikslas paprastas – objektyviai atskleisti Didžiosios Britanijos teisėje įtvirtintą galimybę įgyti šios valstybės pilietybę.

Bendri pilietybės įgijimo bruožai

Kalbant apie pilietybės įgijimą pažymėtina, kad įvairių pasaulio valstybių teisinėse sistemose šie klausimai reguliuojami skirtingai. Nežiūrint to, galima išskirti keletą bendrų istoriškai susiklosčiusių pilietybės įgijimo būdų. Pirma, tam tikros valstybės pilietybė gali būti įgyjama gimstant tos valstybės teritorijoje arba gimus vaikui, kurio tėvai (ar vienas iš tėvų) turi tos valstybės pilietybę. Šiuo atveju svarbiausias pilietybės įgijimo kriterijus yra arba jus soli (žemės teisė), arba jus sanguinis (kraujo teisė). Antras pasaulio valstybių praktikoje paplitęs pilietybės įgijimo būdas yra apsigyvenimas tam tikroje valstybėje, šiuo atveju paprastai svarbus ir išgyvenimo toje valstybėje laikas (natūralizacijos stažas). Pastaruoju atveju pilietybė įgyjama natūralizacijos būdu.

Jau anksčiau minėta, kad nepaisant bendrų bruožų, kiekviena valstybė nustato jos pilietybės įgijimo būdus, tvarką ir specialias sąlygas. Didžioji Britanija – ne išimtis. Didžiosios Britanijos pilietybės teisė numato keletą pilietybės įgijimo būdų. Užsienio valstybių piliečiai, norintys tapti šios valstybės piliečiais, priklausomai nuo jų aplinkybių, gali pasirinkti jiems labiausiai tinkantį pilietybės įgijimo būdą. Šiame straipsnyje plačiau pakalbėsime apie Lietuvos piliečiams, besidomintiems galimybe įgyti šios šalies pilietybę, aktualiausius pilietybės įgijimo būdus, t. y. natūralizaciją ir pilietybės įgijimą vaikui gimus Didžiojoje Britanijoje.

Pilietybės įgijimas natūralizacijos būdu

Asmuo, siekiantis įgyti Didžiosios Britanijos pilietybę, natūralizacijos būdu turi atitikti visus Britanijos pilietybės įstatyme (British Nationality Act) numatytus reikalavimus. Minėtame teisės akte nustatyta, kad asmuo, siekiantis natūralizacijos būdu įgyti Didžiosios Britanijos pilietybę turi:

  1. būti ne jaunesnis, nei 18 metų. Taigi šiuo Didžiosios Britanijos pilietybės įgijimo būdu turi galimybę pasinaudoti tik 18 metų sulaukę ar vyresni asmenys. Apie pilietybės įgijimą jaunesniems, nei 18 metų amžiaus asmenims bus kalbama toliau šiame straipsnyje;
  2. būti geros reputacijos. Asmuo laikomas geros reputacijos, jeigu gerbia ir laikosi Jungtinės Karalystės teisės, vykdo savo, kaip šios valstybės, gyventojo pareigas. Nagrinėjant asmens pareiškimą dėl pilietybės, yra tikrinami policijos ir kitų valdžios institucijų duomenų bazės ir kiti įrašai. Tikrinama ar asmuo vykdo pareigą mokėti mokesčius (pvz. nacionalinio draudimo įmokos) valstybei. Taip pat tikrinama asmens kriminalinė patirtis. Asmuo savo pareiškime turi nurodyti visus galiojančius teisės pažeidimus, t. y. nusikaltimus, smulkius teisės pažeidimus (pvz. tokie kelių eismo taisyklių pažeidimai, kaip vairavimas išgėrus ar neapsidraudus transporto priemonės) bei civilinius ieškinius, kurie buvo prieš jį pareikšti teisme. Jeigu asmuo turi galiojančių teisės pažeidimų, tai greičiausiai jo pareiškimas dėl pilietybės nebus patenkintas.
  3. būti veiksnus. Kitaip sakant, asmuo turi būti pajėgus savarankiškai priimti sprendimus ir suprasti savo veiksmų pobūdį bei prisiimti atsakomybę už tų veiksmų padarinius.
  4. pakankamai mokėti anglų, valų (Velsas) ar gėlų (Škotija) kalbą bei pakankamai žinoti apie gyvenimą Jungtinėje Karalystėje. Asmuo pakankamai gerai moka vieną iš minėtų kalbų, jeigu jis gali ją naudoti kasdienėse gyvenimo situacijose. Kad asmuo įrodytų, jog pakankamai gerai moka vieną iš reikalaujamų kalbų ar, kad pakankamai žino apie gyvenimą Jungtinėje Karalystėje, jis turi, atitinkamai, arba išklausyti ESOL kursus su pilietybės programa, arba išlaikyti „Life in the UK“ testą.
  5. būti nuolatinis Jungtinės Karalystės gyventojas. Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai (ar jų šeimos nariai), pragyvenę Jungtinėje Karalystėje penkis metus, automatiškai įgyja nuolatinio gyventojo statusą ir, po penkių ar daugiau gyvenimo šioje valstybėje metų, kreipiantis dėl Didžiosios Britanijos pilietybės nereikia įgyti jokių papildomų leidimų. Svarbu, kad asmuo per penkerių metų laikotarpį nebūtų išvykęs iš Jungtinės Karalystės ilgiau, nei 450 dienų ar per pastaruosius dvyliką mėnesių – 90 dienų. Jeigu dėl pilietybės kreipiasi Didžiosios Britanijos piliečio (-ės) sutuoktinė (-is) ar partnerė (-is), tai reikalaujama, kad Jungtinėje Karalystėje jis būtų pragyvenęs netrumpiau, nei trejus metus. Šiuo atveju keičiasi ir galimo išvykti iš šalies laiko reikalavimai: ne daugiau, nei 270 dienų per paskutinius trejus metus ir ne daugiau, nei 90 dienų per pastaruosius dvyliką mėnesių.

Jeigu asmuo, gyvenantis Anglijoje, Škotijoje, Velse ar Šiaurės Airijoje, nori įgyti Didžiosios Britanijos pilietybę natūralizacijos būdu, tai jis turi užpildyti atitinkamą formą, kurią, kartu su formos pildymo vadovu, gali užsisakyti paskambinęs telefonu 0117 344 1462 arba rasti internetinėje UK Border Agency svetainėje. Jeigu asmuo yra užsienio valstybėje, tai jis turėtų kreiptis į artimiausią savo valstybės ambasadą. Daugiau informacijos apie pareiškimo pildymą, pateikto pareiškimo svarstymą ir kitus klausimus galima sužinoti kartu su forma pateiktame vadove, paskambinus telefonu 0845 010 5200 arba UK Border Agency internetinėje svetainėje.

Aptartas pilietybės įgijimo būdas netaikomas jaunesniems, kaip 18 metų asmenims. Taigi nežiūrint į tai, kad vaiko tėvai gali siekti įgyti Didžiosios Britanijos pilietybę natūralizacijos būdu, jam turi būti taikomas kitas pilietybės įgijimo būdas – registracija. Apie Didžiosios Britanijos pilietybės registraciją plačiau skaitykite antroje šio straipsnio dalyje.

Check Also

Dirbančiųjų skaičius iš Europos Sąjungos šalių D.Britanijoje pasiekė rekordinį lygį

Maždaug 2.38 milijono žmonių iš ES (Europos Sąjungos) dirbo D. Britanijoje – taip teigiama š.m. …

Santuokos mokesčių lengvata: gaukite mokesčių lengvatą iki £662

Ar jūs esate vedę ar užregistravę partnerystę? Jei taip, jums gali būti suteikta 662 svarų …

3 comments

  1. reiks jauciu gauti 🙂 kiek galima LT buti pilieciu atsibodo 🙂