Wednesday , February 26 2020
Home / Naujienos / Darbas / Darbo sutarties nutraukimas ir darbuotojų teisės
Kompensacijos už traumas - Advokatai Ltd

Darbo sutarties nutraukimas ir darbuotojų teisės

Darbo sutartis gali būti nutraukiama darbdavio iniciatyva, apie tai iš anksto įspėjus darbuotoją arba be įspėjimo. Lygiai taip pat darbo sutartis gali būti nutraukiama ir darbuotojo valia.  Žinoma, darbo santykiai gali pasibaigti ir kitais pagrindais, pavyzdžiui, jeigu darbuotojas dirba pagal terminuotą sutartį ir darbdavys, pasibaigus numatytam terminui, tokios sutarties nepratęsia arba sutartis su darbuotoju gali būti nutraukta esant etatų mažinimui. Darbo sutarties nutraukimas kartais gali suteikti naujų galimybių, tačiau turbūt dažniau sukelia nemažai neigiamų emocijų ne tik darbuotojui, bet ir darbdaviui. Manytume, kad įtampą gali padėti sumažinti (kiek tai įmanoma tokioje situacijoje) darbo santykių šalių teisių ir pareigų išmanymas. Šiame straipsnyje plačiau pažvelkime į vieną dažniausiai pasitaikančių darbo sutarties nutraukimo pagrindų – darbo sutarties nutraukimą darbdavio valia.

Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva

Šiuo atveju darbo sutartis gali būti nutraukta apie tai iš anksto įspėjus darbuotoją arba be įspėjimo. Terminas, prieš kurį apie darbo sutarties nutraukimą darbdavys turi įspėti darbuotoją, paprastai yra aptariamas darbo sutartyje. Įspėjimas apie atleidimą darbuotojui turi būti pateikiamas raštu. Jeigu toks terminas sutartyje nėra numatytas, tai turi būti taikomos įstatymo nuostatos. Įstatymai, reglamentuojantys darbo teisinius santykius Jungtinėje Karalystėje nustato, kad darbdavys apie atleidimą darbuotoją, kuris toje įmonėje dirba ne trumpiau nei vieną mėnesį ir ne ilgiau nei du metus, turi įspėti ne anksčiau nei prieš vieną savaitę. Darbuotojas, dirbantis toje įmonėje ne mažiau nei du ir ne daugiau nei dvylika metų, turi būti įspėtas mažiausiai prieš savaitę, pridedant po vieną savaitę už kiekvienus metus skaičiuojant nuo dviejų pirmųjų pradirbtų metų. Darbuotojas, dirbantis dvylika ar daugiau metų, apie atleidimą turi būti įspėtas ne mažiau nei prieš dvylika savaičių. Taip pat galimi atvejai, kai darbo teisinių santykių šalys sutartyje susitaria, kad sutartis gali būti nutraukta ir be įspėjimo. Pastaruoju atveju sutartyje turėtų būti numatyta, kokiais atvejais ar pagrindais darbo sutartis gali būti nutraukta be įspėjimo.

Natūralu, kad darbdavys nori, kad atleidžiamas darbuotojas darbą nutrauktų kuo greičiau. Tai suprantama, nes paprastai atleidžiamas darbuotojas įspėjimo laikotarpiu nėra motyvuotas tinkamai ir efektyviai atlikti jam pavestus darbus. Tokiais atvejais įprasta, kad darbdavys atleidžiamam darbuotojui vietoj įspėjimo termino sumoka tam tikrą sumą ar kompensaciją už atleidimą be įspėjimo. Kartais sutartyje būna numatyta, kad sutartis gali būti nutraukta įspėjant apie tai darbuotoją arba be įspėjimo ir sumokant tam tikrą sumą. Tačiau dažniausiai darbo sutartyje nėra sąlygos apie išmoką vietoj įspėjimo, todėl tokiais atvejais tam tikra suma darbuotojui sumokama kaip kompensacija už tai, kad darbdavys pažeidžia darbo sutartyje numatytus įsipareigojimus (už tai, kad darbuotojas atleidžiamas be įspėjimo). Tai, kad darbuotojas sutinka būti atleidžiamas iš anksto jo apie tai neįspėjus, o sumokant jam kompensaciją, turi būti patvirtinama raštu. Kompensacijos dydis turi būti nustatytas toks, kad darbuotojas neatsidurtų mažiau palankioje situacijoje, negu atleidžiant jį apie tai įspėjus prieš nustatytą terminą. Tai reiškia, kad į kompensacijos dydį turi būti įskaičiuota ne tik darbuotojui priklausantis atlyginimas, bet ir kitos jam priklausančios išmokos.

Kaip minėta, darbo sutartį darbdavys tam tikrais atvejais gali nutraukti apie tai iš anksto neįspėdamas darbuotojo. Paprastai toks darbuotojo atleidimas iš darbo yra laikomas neteisėtu ir darbdaviui užtraukia atsakomybę atlyginti darbuotojui žalą, patirtą dėl neteisėto atleidimo. Išimtys, kada darbdavys gali nutraukti darbo sutartį be įspėjimo, yra grubus darbo drausmės pažeidimas arba pačioje darbo sutartyje numatyta tokia galimybė. Visais atvejais turi būti aiškiai išreikšta, kas arba koks elgesys yra laikytinas grubiu darbo drausmės pažeidimu. Grubių pažeidimų pavyzdžiai galėtų būti vagystė darbo vietoje, tyčia padaryta žala darbdavio turtui, priklausomybė nuo alkoholio, narkotinių ar kitokių psichotropinių medžiagų, fizinio smurto naudojimas darbo vietoje ir pan.

Jeigu manote, kad darbdavio sprendimas yra nepagrįstas

Nutraukdamas darbo sutartį darbdavys turi laikytis tam tikros procedūros. Pirmiausiai darbdavys apie atleidimą raštu turi pranešti darbuotojui. Pranešime turi būti nurodyta, kokiu pagrindu ir dėl kokių priežasčių darbuotojas yra atleidžiamas. Informavus darbuotoją apie atleidimą, darbdavys turi surengti posėdį, kuriame kartu su darbuotoju aptariama atleidimo pagrindai ir kitos problemos. Darbuotojas į tokį posėdį turi teisę pasikviesti asmenį, kuris jam gali padėti (pvz. bendradarbį, profesinės sąjungos atstovą). Po to, kai posėdyje išsiaiškinama šalių nuomonė apie darbo sutarties nutraukimą, darbdavys raštu informuoja darbuotoją apie planuojamą priimti sprendimą (atleisti darbuotoją ar ne). Jeigu darbdavys po pirmojo posėdžio vis dėlto nusprendžia darbuotoją atleisti, o darbuotojas su tokiu sprendimu nesutinka, tai jis turi teisę skųsti tokį darbdavio sprendimą. Tokiu atveju rengiamas dar vienas posėdis, šį kartą darbuotojo skundui nagrinėti. Po šio posėdžio darbuotojui raštu pranešamas galutinis darbdavio sprendimas. Jeigu darbuotojas nėra patenkintas šiuo sprendimu, tai jis gindamas savo teises gali kreiptis į Darbo Tribunolą.

Kreipiantis į Darbo Tribunolą svarbu atsiminti, kad pareiškimas paprastai turi būti pateikiamas ne vėliau, kaip per tris mėnesius nuo darbo sutarties nutraukimo. Jeigu Darbo Tribunolas nustato, kad darbuotojas buvo atleistas neteisėtai ar nepagrįstai, tai darbdavys gali būti  įpareigotas darbuotojui sumokėti kompensaciją ar/ir gražinti jį į darbą. Tribunolas tik retais atvejais darbdavį įpareigoją darbuotoją grąžinti į darbą, paprastai darbdavys įpareigojamas sumokėti kompensaciją.

Plačiau apie darbo sutarties nutraukimą ir savo teises galite sužinoti apsilankę direct.gov.uk svetainėje. Patyrusių šios srities specialistų pagalbos ir patarimų, kaip elgtis darbe iškilus teisinėms problemoms, galite teirautis paskambinę į ACAS (Advisory, Conciliation and Arbitration Service) pagalbos liniją tel.: 08457 47 47 47.

Check Also

Dirbančiųjų skaičius iš Europos Sąjungos šalių D.Britanijoje pasiekė rekordinį lygį

Maždaug 2.38 milijono žmonių iš ES (Europos Sąjungos) dirbo D. Britanijoje – taip teigiama š.m. …

Santuokos mokesčių lengvata: gaukite mokesčių lengvatą iki £662

Ar jūs esate vedę ar užregistravę partnerystę? Jei taip, jums gali būti suteikta 662 svarų …

3 comments

  1. Vaidas Vyniautas

    visu pirma, priklauso kaip atleidzia. daug kas priklauso, nuo to, kaip salys susitaria. bendrai, tai kompensacijos dydis turetu priklausyti nuo darbo stazo toje imoneje, jeigu darbuotojas sutinka buti atleistas pries sutarta (ar istatymo numatyta) ispejimo apie atleidima termina (kitaip tariant, buti atleistas be ispejimo), vietoj to sumokant jam kompensacija.

  2. Vaidas Vyniautas

    na kaip ir ne. bet velgi viskas priklauso nuo situacijos, kokiu pagrindu atleidzia ir pan. pvz., jeigu darbuotojas atleidziamas mazinant etatus, tai jam tam tikrais atvejais priklauso iseitine ismoka.

  3. Vaidas Vyniautas

    Taip. ir alga jeigu nesumoketa, tai irgi turi sumoketi. su atleidziamu darbuotoju turi buti visiskai atsiskaitoma ir jam ismokamos visos priklausancios sumos.