Saturday , September 19 2020
Home / Laisvalaikis / Lietuvių bendruomenės / Lietuviškos mokyklos Londone direktorė: dvikalbystė – neįkainojama dovana
Kompensacijos už traumas - Advokatai Ltd

Lietuviškos mokyklos Londone direktorė: dvikalbystė – neįkainojama dovana

Mokslo metų pradžios proga  pakalbinome Londone įsikūrusios mokyklos “Mano Pirmieji Mokslai” įkūrėją ir direktorę Simoną Staputienę.

S. Staputienė
S. Staputienė

Lietuviai.co.uk: Kokiais kriterijais remdamiesi sudarote akademinę programą?

S.Staputienė: Mūsų mokyklos programa sukurta remiantis holistine ugdymo filosofija, esame sukūrę nuoseklią, autorinę „Mano pirmųjų mokslų“ mokymo programą vaikams nuo pat dvejų metų amžiaus. Mes ne tik mokome vaiką dalyko, bet siekiame ugdyti jį kaip kūrybingą asmenybę, o kalbos mokome gyvai, pasitelkdami pasaulio pažinimą, istoriją, geografiją ir įvairius kitus mokslus, meno raiškos formas ir etnokultūrą, etnoetiką. Juk ir pati kalba yra labai susijusi su įvairias dalykais: kai žmogus pradeda kalbėti, iš karto pamatome jo manieras, žinias, gebėjimą perteikti informaciją kitam, sudominti.

Lietuviai.co.uk : Kokios dėstomos disciplinos yra populiariausios?

S.Staputienė: Pati populiariausia disciplina yra lietuvių kalba, nes kaip ir minėjau, besimokydami jos vaikai kartu gauna daug įvairių dalykų žinių, bei lavina įvairius įgūdžius. O papildomos veiklos: dailė, dailės terapija, muzika, šokis, savigyna, joga, anglų kalba yra skirta norintiems gilinti pasirinkto dalyko žinias.

Lietuviai.co.uk:  Kokios yra vaikų lietuvių kalbos žinios?

S.Staputienė: Žinios yra įvairios priklausomai nuo vaikų ir jų šeimų. Jei šeimoje skiriama kokybiško laiko lietuvių kalbos mokymui, kryptingai motyvacijai, namuose kalbama lietuviškai, nuo mažumės sekamos pasakos, skaitomos knygos, vaikų žinios yra geros, vaikai kalba beveik ar visai be akcento. Mokytis ateina įvairaus kalbos lygio vaikai. Mokykloje gramatiką geriau išmano, be abejo, tie vaikai, kurie į pamokas ateina kelis kartus per savaitę, nei tie, kurie mokosi tik šeštadieniais. „Mano pirmuosiuose moksluose“ vaikai mokomi ir savaites dienomis po du kartus per savaitę. Negalintiems atvykti savaitės bėgyje pamokos organizuojamos šeštadieniais.

Lietuviai.co.uk:   Kokie moksleiviai sudaro daugumą: iš lietuviškų šeimų ar iš mišrių šeimų?

S.Staputienė.Didesnė pusė moksleivių atkeliauja iš lietuviškų šeimų, bet yra nemažai ir mišrių. O nuo praeitų metų į papildomus dalykus atkeliauja ir anglakalbiai vaikai.

Lietuviai.co.uk: Kaip bandote sudominti vaikus?

Mes ne tik bandome, bet ir sudominame. Mūsų mokyklos moto „žaisk, tyrinėk, kurk ir mokykis“ parodo, jog vaikai mokosi aktyviai, patirdami patys, įsijungdami į dominančią veiklą. Kiekvieną mėnesį mokiniai kuria ir rašo po naują projektą, patys kuria video projektus ir juose vaidina, vaidina ir mūsų statomuose spektakliuose, koncertuoja ir kitaip pasirodo daugybėje renginių. Stengiamės, jog vaikų veiklą pastebėtų, susidomėtų ir įvertintų platesnis ratas žmonių. Du praėjusius metus kas savaitę mokiniai kurdavo radijo laidą „Varliukai smalsiukai“, kurią transliavo „Vaikuradijas.lt“. Šiose laidelėse pristatydavome įvairius savo projektus bei kalbindavome Lietuvoje kuriančius rašytojus, knygų iliustruotojus, istorikus, aktorius, atlikėjus, mokslininkus. Skaitydavome koki nors kūrinį ir gyvai pakalbindavome jo autorių.

Šiais mokslo metais žengiame dar vieną žingsnį į priekį – kursime „Mano pirmųjų mokslų“ televizijos laideles. Vaikai labai mėgsta svečius. Žymūs kūrėjai iš Lietuvos atkeliauja aplankyti mūsų mokyklos. Tada organizuojame kūrybines dirbtuvėles, kurių metu jie dalinasi su mokiniais savo žiniomis, įkvepia kurti ar domėtis kokiu nors nauju dalyku. Šį rudenį, spalį, pas mus atvyks labai įdomių istorijų vaikams rašytojas ir iliustruotojas Kęstutis Kasparavičius.

Lietuviai.co.uk:   Kodėl, Jūsų nuomone, yra svarbu skatinti vaikus mokytis lietuvių kalbos?

S.Staputienė: Pirmiausia labai svarbu vaikui gauti gerus gimtosios kalbos (mamos kalbos) pamatus. Kai vaiko galvoje įsitvirtina gimtos kalbos sandara, jis lengvai ir sėkmingai gali mokytis kitą kalbą. Dvikalbėse šeimose vaikai vienu metu išmoksta ir abi kalbas, jei tėvai sistemingai jų moko, t.y. kiekvienas su vaiku kalba tik savo kalba. Noriu atkreipti tėvų dėmesį, jog dažnai daroma klaida, kai vaikas pirmiausia mokomas anglų kalbos, įsivaizduojant, jog jam tada geriau seksis anglų mokykloje. Išėję į anglišką mokyklą vaikai per pusę metų pradės čiauškėti taisyklinga anglų kalba. O antrą kalbą pradėjęs mokytis iki 7 metų, ją gali įvaldyti taip pat puikiai, kaip ir gimtąją kalbą. Tokiu būdu tėvai vaikams padovanoja neįkainojamą dovaną – dvikalbystę. Beje, viso pasaulio mokslininkai sutaria, jog dvikalbių vaikų smegenys dirba dvigubai greičiau, tad ir mokykloje jie mokosi kur kas geriau.

Dvikalbystės nereikėtų skubinti raidos sutrikimų turintiems vaikams. Jie pirmiausia turi įsisavinti motinos kalbą.

Taip pat svarbu mokytis lietuvių kalbą tam, kad neprarasti ryšio su artimiausiais giminėmis, seneliais, palaikyti ryšį su tėvų žeme, išlaikyti identitetą.

O juk niekas nežino, kas nutiks ateityje –  užaugus lietuvių kalba gali praversti darbe ar kuriant verslą.

Labai ačiū už atsakymus. Gerų mokslo metų!

scan0008-2-620x464

Check Also

Tautinė eisena ir piešinių konkursas Lietuvos 30 – mečio Nepriklausomybės proga

LCSC (Lithuanian Community of South Coast) – Lietuvių Bendruomenė, įsikūrusi Jungtinės Karalystės pietinėje pakrantėje, Portsmouth …

Nacionalinis konkursas Lietuvos istorijos žinovas

Lietuvos istorijos mokytojų asociacija (toliau -LIMA) jau šeštą kartą kviečia dalyvauti konkurse Lietuvos istorijos žinovas.  Konkursu …