Wednesday , February 26 2020
Home / Naujienos / Darbas / Priekabiavimas ir patyčios darbe. Kaip su tuo kovoti?
Kompensacijos už traumas - Advokatai Ltd

Priekabiavimas ir patyčios darbe. Kaip su tuo kovoti?

Kas yra priekabiavimu ar patyčios darbe? Tai yra tokie atvejai, kai kas nors bando įbauginti kitą darbuotoją, dažnai prie kitų darbuotojų. Paprastai priekabiauja ar tyčiojasi, nors negalima teigti kad nuolat, aukštesnes pareigas užimantys asmenys žemesnes pareigas užimančiųjų atžvilgiu. Kaip pavyzdžius galima paminėti seksualinius komentarus auka pasirinkto asmens atžvilgiu, taip pat užgauliojimus dėl rasės, religijos ar seksualinės orientacijos.

Jūs negalite teisiškai reikalauti nutraukti patyčių, tačiau tokiu atveju galite pateikti skundus pagal Jungtinėje Karalystėje galiojančius teisės aktus dėl diskriminacijos ir priekabiavimo.  Pasitaiko atvejų, kai aukos, iš kurių tyčiojasi, yra priverstos rašyti pareiškimą dėl išėjimo iš darbo. Su priverstiniais atleidimais iš darbo irgi galima kovoti, tačiau apie tai pakalbėsime kitąkart.

Dabar pateiksime daugiau priekabiavimo ir patyčių pavyzdžių. Taigi, patyčios gali pasireikšti aukštesnes pareigas užimančių asmenų piktnaudžiavimu pareigomis, fiziniu arba žodiniu smurtu, žeminimu arba kieno nors pasitikėjimo savimi gniuždymu. Tikriausiai patiriamos patyčios, jeigu:

  • nuolat kabinėjamasi;
  • žeminama priešais kolegas;
  • reguliariai skriaudžiama;
  • užgauliojama fiziškai ar žodžiu;
  • pateikiami kaltinamai dėl įvairių kitų asmenų  sukeltų ar išgalvotų problemų;
  • užkraunama darbo tiek, kad nebepajėgiama viską padaryti tinkamai;
  • reguliariai grasinama atleidimu iš darbo;
  • aukos atžvilgiu netaikomi jokie skatinimai ir nesuteikiama tobulinimosi galimybė.

Patyčios gali būti reiškiamos žodžiu, raštu, telefonu ar faksu arba elektroniniu paštu.

Jei manote, kad iš jūsų yra tyčiojamasi, apie tai geriausia pasikalbėti su kitu žmogumi. Kartais, kas atrodo kaip priekabiavimas, gali būti diskriminacija ar viršininko nuotaikų kaitos rezultatas.

Gali būti, kad apkrovimas darbu gali būti sąlygotas darbovietės veiklos plėtimu ir pan. Todėl, jeigu yra sunku susitvarkyti su darbu, nereikia tylėti. Būtina pasikalbėti su vadovu ir pasitarti, kaip efektyviau paskirstyti darbus, kad būtų išvengta klaidų.

Turite žinoti, kad paprastai darbdaviai turi rūpintis savo darbuotojais ir turėti asmenis, kurie prižiūri atmosferą kolektyve ir rūpinasi, kad nebūtų patyčių darbo vietose. Ir visdėlto, jeigu esate įsitikinę, kad iš jūsų tyčiojasi darbe, tuomet verta pasikalbėkite su kuo nors apie tai. Tai gali būti būtent už darbo kolektyvo atmosferą atsakingas darbuotojas ar profesinių sąjungų atstovas. Žinoma, galima kreiptis į personalo padalinio skyrių, į savo vadovą ar net įmonės, kurioje dirbate, vadovą.

Kaip jau minėjome, kai kurie darbdaviai specialiai apmoko darbuotojus, kurie gali padėti kovoti su patyčių ir priekabiavimo problemomis. Tokie darbuotojai kolektyvuose kartais vadinami “priekabiavimų patarėjai”. Jei patyčios įtakos jūsų sveikatą, jums būtina kreiptis į gydytoją.

Viena iš išeičių sustabdyti patyčias jūsų atžvilgiu – pasikalbėti su skriaudiku. Reikia ramiai paaiškinti, kaip jo patyčios veikia jus ir jūsų sveikatą. Iš anksto apgalvokite, ką pasakysite. Nesikarščiuokite ir likti ramūs bei mandagūs. Jei nenorite kalbėti patys, kreipkitės į kažką, kas tai padaryti už jus.

Užsirašykite informaciją apie kiekvieną tokį incidentą ir jeigu yra galimybė, susitvarkykite visus galimus dokumentus, susijusius su patyčiomis. Jeigu yra laiškai, žinutės ir pan., jas išsaugokite ir pasidarykite kopijas.

Jeigu nepavyksta šio klausimo išspręsti geruoju, kitas žingsnis – pateikti oficialų skundą. Norėdami tai padaryti, turite vadovautis savo darbdavio skundų teikimo procedūra.

Be to, kaip ir diskriminacijos darbe atveju, galite kreiptis į profsąjungas arba į Lygių galimybių ir žmogaus teisių komisiją (Equality and Human Rights Commission).

Raštu kreipkitės adresu:

London Office
3 More London Riverside
Tooley Street
London
SE1 2RG

Pagalbos telefonai:

0845 604 6610 (Anglija);
0845 604 5510 (Škotija);
0845 604 8810 (Velsas).

Daugiau informacijos šia tema rasite čia.

Check Also

Įsivaizduojami miestai

Akvilina CICĖNAITĖ Kitais metais sukaks dešimtmetis, kai esu išvažiavusi iš Lietuvos, o aš vis dar …

Mančesterio lietuviai labdaros popietėje parėmė Lietuvos vaikus

Sekmadienį, lapkričio 18 dieną, Mančesteryje į labdaros organizacijos „GĖRIO TRUPINĖLIS“ surengtą popietę sugužėjo būrys lietuvių. …