Wednesday , September 23 2020
Home / Naujienos / Darbas / Nelaimingi atsitikimai darbo vietoje – ką turėtumėte žinoti?

Nelaimingi atsitikimai darbo vietoje – ką turėtumėte žinoti?

Darbdavys privalo apsaugoti Jus ir išaiškinti sveikatos ir saugos reikalavimus, kad per nežinojimą nepatirtumėte sveikatos sutrikimų ar nelaimingų atsitikimų. Darbdaviai taip pat turi teisinę pareigą pasirūpinti jumis po nelaimingo atsitikimo ar sužalojimų ir mokėti ligos pašalpą, aišku, jeigu turite teisę ją gauti.

Turėtumėte žinoti, kad jūsų darbdavys privalo pranešti apie rimtus su darbu susijusius nelaimingus atsitikimus, ligas ir kitus pavojingus gyvybei incidentus darbe Sveikatos ir saugos administracijai (Health and Safety Executive – HSE). Apie visus nelaimingus atsitikimus darbdavys gali pranešti internetu. Be to, darbdaviai turi teisę paskambinti į Sveikatos ir saugos administraciją ir pranešti tik apie labai dideles arba mirtinas traumas.

Štai keli atvejai, kai darbdavys yra įpareigotas pranešti apie nelaimingus atsitikimus ar mirtinus sužalojimus:

  • labai didelės traumos – sulaužytos galūnės ar šonkauliai;
  • pavojingi incidentai – nugriuvę pastoliai su darbuotojais ant jų arba apsinuodijimas dujomis;
  • bet koks kitas susižalojimas, kuris priverčia darbuotoją pasitraukti iš darbo ilgiau nei trims dienoms;
  • ligos;
  • mirtis.

Žinoma, apie jūsų ligą ar susižalojimą praneša darbdavys, bet ir jūs galite patikrinti , ar darbdavys buvo pakankamai sąžiningas ir nenusižengė įstatymui.

Jūsų darbdavys privalo įvertinti visą su darbu susijusią riziką ir užtikrinti darbuotojų ar lankytojų saugumą. Nuo darbdavio sprendimo priklauso, kokia pirmosios pagalbos įranga ir priemonės yra darbe, galų gale nusprendžia, kiek reikia apmokyti žmonių, kurie gali teikti pirmąją pagalbą nukentėjusiesiems. Asmenys, teikiantys pirmąją pagalbą nukentėjusiems darbe darbuotojams, tai paprastai daro nemokamai, bet darbdavys turi teisę pasiūlyti ir mokėti papildomą užmokestį. Darbuotojai taip pat privalo žinoti savo pareigas ir tinkamai rūpintis savo sveikata ir sauga.

Bet koks  incidentas darbe – net nedideli sužalojimai – turėtų būti registruojamas vadinamojoje “nelaimingų atsitikimų knygoje”. Visi darbdaviai (išskyrus labai mažų įmonių), turi turėti minėtą knygą. Tokios knygos labiausiai naudingos darbuotojams, nes bet kokie padaryti įrašai apie sužalojimus ar kitus nelaimingus nutikimus leidžia įrodyti būtinybę gauti ligonlapį arba reikalauti kompensacijos už patirtą žalą. Taip pat tokie įrašai leidžia darbdaviui įvertinti galimus pavojus darbe ir imtis aktyvių veiksmų, kad ateityje tokių incidentų būtų išvengta.

Jeigu patyrėte sužalojimą darbe ar susirgote ir nebegalite dirbti, turite teisę gauti ligos pašalpą. Darbdavys turi apmokėti visą jūsų gydymosi laiką.

Apie įstatymu numatytas ligos pašalpas informaciją rasite čia: http://www.lietuviai.co.uk/uk-socialine-sistema/kada-priklauso-ligos-pasalpa-statutory-sick-pay/

Jei buvote sužalotas per nelaimingą atsitikimo darbe ir manote, kad jūsų darbdavys yra dėl to kaltas, jums gali tekti kreiptis dėl žalos atlyginimo. Tai galite padaryti per per trejus metus nuo nelaimingo atsitikimo dienos, paprastai visus reikalus už nukentėjusiuosius sutvarko advokatai. Jei jūs priklausote profesinei sąjungai, galite naudotis profesinių sąjungų juristų paslaugomis.

Jei ketinate pareikšti ieškinį savo darbdaviui, prisiminkite, kad teisinių žalos atlyginimo tikslas yra padėti neprarasti to, ką būtumėte užsidirbę, jeigu nebūtų įvykęs nelaimingas atsitikimas, tačiau tai nereiškia, kad tokiu būdu galite iš darbdavio išpešti “laisvų” pinigų.

Ką daryti toliau, jei jūs patyrėte nelaimingą atsitikimą? Šie punktai padės jums orientuotis į tolesnius veiksmus:

  • įsitikinkite, kad “nelaimingų atsitikimų knygoje” yra įrašas apie jūsų patirtą incidentą;
  • jei manote, kad yra būtina, įsitikinkite, kad jūsų darbdavys apie incidentą pranešė HSE;
  • peržiūrėkite ir patikrinkite  dar kartą savo darbo sutartį dėl ligos ar nelaimingų atsitikimų apmokėjimo ar kompensavimo;
  • jei kilo ginčytinų klausimų, bandykite viską suderinti su darbdaviu;
  • jeigu darbe yra sveikatos ir saugos problemų, apie tai informuokite darbdavį ar už  darbuotojų saugą atsakingą asmenį, ir paprašykite, kad esančios problemos būtų išspręstos.

Daugiau informacijos pateikta čia: http://www.direct.gov.uk/en/Employment/HealthAndSafetyAtWork/DG_10026579

Advokatai Ltd

Check Also

Įsivaizduojami miestai

Akvilina CICĖNAITĖ Kitais metais sukaks dešimtmetis, kai esu išvažiavusi iš Lietuvos, o aš vis dar …

Mančesterio lietuviai labdaros popietėje parėmė Lietuvos vaikus

Sekmadienį, lapkričio 18 dieną, Mančesteryje į labdaros organizacijos „GĖRIO TRUPINĖLIS“ surengtą popietę sugužėjo būrys lietuvių. …