Wednesday , February 26 2020
Home / Naujienos / Darbas / Diskriminacija darbe. Nesileiskite būti diskriminuojami darbe
Kompensacijos už traumas - Advokatai Ltd

Diskriminacija darbe. Nesileiskite būti diskriminuojami darbe

Kas yra diskriminacija? Lygių galimybių įstatymas numato, kad žmonės turi turėti lygias galimybes dirbti, mokytis, būti paskatinamais pagal jų darbo įgūdžius, gebėjimus, daromą darbą. Diskriminaciją darbe galima apibūdinti kaip darbdavio vieno ar kito darbuotojo protegavimą kitų atžvilgiu. Tai gali pasireikšti didesniu išmokamu atlyginimu vyrams, o ne moterims, nors abu dirba vienodais krūviais ir atlieka tą patį darbą.

Turėtumėte žinoti, kad negalite būti diskriminuojami dėl:

 • lyties;
 • santuokos ar civilinės partnerystės;
 • pakeistos lyties;
 • nėštumo ir motinystės atostogų;
 • seksualinės orientacijos;
 • negalios;
 • rasės;
 • odos spalvos;
 • etninės kilmės;
 • pilietybės;
 • religijos ar tikėjimo;
 • amžiaus.

Darbdavys negali jūsų atleisti iš darbo ar elgtis su jumis mažiau palankiai nei su kitais darbuotojais, jeigu jūs:

 • dirbate ne visą darbo dieną;
 • dirbate pagal terminuotą darbo sutartį.

Kokios gali būti diskriminacijos rūšys?

 1. Tiesioginė diskriminacija: tokia diskriminacija pasireiškia tuo, kad darbdavys sy darbuotoju elgiasi mažiau palankiai nei su kitais darbuotojais  dėl aukščiau išvardintų priežasčių. Pavyzdžiui, tiesiogine diskriminacija galima pavadinti ir tokį dalyką, kai darbdavys vairuotojais dirbti skiria tik vyrus. Aišku, pasitaiko išimčių, kai dardavys turi taikyti tam tikrus reikalavimus ir taikyto griežtą atranką. Pavyzdžiui, Romos katalikų mokykloje tikybos mokytoju gali dirbti tik katalikas.
 2. Netiesioginė diskriminacija: šio tipo diskriminacija pasireiškia tada, kai darbdavys palankiai vertina vieną darbuotojų grupę, o kitą vertina nepalankiai arba nepaiso jų interesų. Pavyzdžiui, sakydamas, kad darbuotojai darbe privalo būti nusiskutę, tuo sudaro kai kurioms religinių grupių nariams nepalankias darbo sąlygas. Tačiau ir čia gali būti išimtys, kai darbdavys gali būti teisus, reikalaudamas laikytis higienos ir nusiskųsti barzdą ar ūsus. Kaip pavyzdį galima paminėti darbą su maisto produktais.
 3. Priekabiavimas: Niekas neturi teisės jus persekioti darbe ar su darbu susijusioje aplinkoje (pavyzdžiui, darbovietės surengtame vakarėlyje). Priekabiavimas reiškia įžeidžiamą arba jus gasdinantį priekabiautojo elgesį, kalbas apie lytinius santykius arba piktnaudžiavimą rasiniu dominavimu, kuriuo siekiama pažeminti, sužeisti persekiojamąjį. Pavyzdžiui, leidžiama rodyti ar platinti seksualinę potekstę turinčias medžiagas arba suteikti kam nors akivaizdžiai įžeidžiančią pravardę.
 4. Persekiojimas: tai reiškia, kad kažkas yra mažiau mėgiamas ar su juo elgiamasi blogiau nei su kitais, nes persekiojamasis skundžiasi ar jau pasiskundė dėl diskriminacijo. Pavyzdžiui, potencialiai aukai neleidžiama dalyvauti mokymuose, taikomos nepagrįstos drausminės nuobaudos ar tos bei nekviečiama į darbuotojų vakarėlius ar kitus renginius.
 5. Elgiamasi neteisingai dėl kitų priežasčių: Je tikimybė, kad iš jūsų tyčiojamasi.

Kur reikia kreiptis pagalbos?

Pirmiausia pagalbos galite kreiptis į jūsų darbovietės profsąjungą. Taip pat galite kreiptis į Lygių galimybių ir žmogaus teisių komisiją (Equality and Human Rights Commission).

Raštu kreipkitės adresu:

London Office
3 More London Riverside
Tooley Street
London
SE1 2RG

Pagalbos telefonai:

0845 604 6610 (Anglija)
0845 604 5510 (Škotija)
0845 604 8810 (Velsas)

Check Also

Įsivaizduojami miestai

Akvilina CICĖNAITĖ Kitais metais sukaks dešimtmetis, kai esu išvažiavusi iš Lietuvos, o aš vis dar …

Mančesterio lietuviai labdaros popietėje parėmė Lietuvos vaikus

Sekmadienį, lapkričio 18 dieną, Mančesteryje į labdaros organizacijos „GĖRIO TRUPINĖLIS“ surengtą popietę sugužėjo būrys lietuvių. …