Sunday , February 28 2021
Home / Gyvenimas / Įvairenybės / Kur Londone vaidenasi?
Kompensacijos už traumas - Advokatai Ltd

Kur Londone vaidenasi?

Londonas – senas miestas, todėl visai, nenuostabu, kad jame – daug vaiduoklių. Londone vaidenasi visur: nuo karalių rezidencijų, parkų, viešbučių iki vietinių pub`ų. Net ir šiomis dienomis žmonės gali pamatyti vaiduoklius ar gali nutikti paslaptingi įvykiai. Kai kurios vietos, kuriose dedasi keisti dalykai ar gyvena dvasios yra žinomos dėl ten kažkada įvykusių baisių įvykių – žmogžudysčių ir pan. Gal ir jūs esate kažką panašaus patyrę ar norite patirti?

 Pastatas, kuriame labiausiai vaidenasi – 50 Berkeley Square, Londono centras, Mayfair. Buvęs karinis štabas, šiandien – Maggs Bros antikvarinis knygynas. Namas pastatytas 1700 metais, architektas – William`as Kent`as. Jame gyveno daug žymių istorinių asmenybių, pvz. ministras pirmininkas George`as Canning`as, paslaptingasis ponas Myers`as, kurį paliko sužadėtinė ir jis tapo surūgusiu atsiskyrėliu. 1900 m. Peter`io Underwood`o knygoje „Haunted London“ šis pastatas buvo paminėtas, kaip namas, kuriame labiausiai vaidenasi. Namo palėpėje – jaunos moters dvasia, pasakojama, kad ją išprievartavo dėdė ir ši iššoko pro viršutinį langą – nusižudė. Rudo rūko formos merginos dvasia baugina žmones. 1872 m. Lordas Lyttleton`as apsistojęs palėpės kambaryje naktį į kažką šaudė, o ryte nerado karabino kasetės. 1879 m. kambarinė pasiliko tame kambaryje miegoti ir per naktį išprotėjo, kitą dieną numirė psichiatrinėje. 1887 m. kambaryje apsistojo jūreiviai iš HMS Penelope, o ryte vienas jų buvo rastas negyvas – bėgdamas iš namo užkliuvo, griuvo ir užsimušė.

Antroje vietoje – Sutton House, 2 – 4 Homerton High Street, Hackney, London, E9 6JQ. 1535 m. šį namą pasistatė Ralph`as Sadlier`is, Henrio VIII dvariškis. Vėliau buvo hugenotų, šilko audėjų, moterų mokytojų, dvasininkų, pirklių  namas. Ilgai stovėjo apleistas, atstatytas 1990 m., priklauso National Trust. Tai kelių vaiduoklių namas, galite naktį išgirsti staugiant šunis. Sakoma, kad tai vilnos pirklio John`o Machel`ol (gyveno name 1550-1558 m.) šunys. Ir šiandien į ši namą atvesti šunys suklūsta ir kažko gąsdinasi ant laiptų. Taip pat čia yra „Baltoji ledi“ Frances, kuri mirė gimdydama 1574 m. Žmonės sako matę jos vaiduoklį sklandantį aplink pastatą, per pastato renovaciją 1990 m. Studentas sakė, matęs panelę mėlyna suknele sklandant virš namo. Galite čia apsilankyti: suaugusiems £7, vaikams £3,50.

Trečioje vietoje – The Langham viešbutis, 1C Portland Place, Regent Street, London W1B 1JA. Žinomas kaip Londono Grand Hotel yra Marylebone atgręžtas į Regento parką. Buvo pastatytas 1863 – 1865 m. atsiėjo apie £300,000, mecenatai: Napoleonas III, Mark`as Twain`as, Oscar`as Wilde`as, Antonin`as Dvorák`as, Arturo Toscanini. Saugokitės 333 kambario jame – labiausiai vaidenasi. 1973 m. čia apsistojo BBC radijo diktorius Alexander James-Gordon`as. Jis pabudo ir pamatė fluorescencinį kamuolį priešais, primenantį gydytoją Viktorijos laikų drabužiais. Jis jo paklausė ko šis norįs, o vaiduoklis ėmė plaukti link jo sakydamas, kad nupjaus jam kojas ir išplėš rankas. Diktorius pabėgo. Naktis čia kainuoja £300 – £600. Jei per brangu – užsukite popietės arbatėlės.

4. The Georgian House viešbutis, 35 – 39 St George’s Dr, London SW1V 4DG. Pastatytas 1851 m. Dabar viešbutis, bet anksčiau buvo William`o Chinnery Mitchell`o privatus namas. 1950 m. paverstas viešbučiu. Pastatas lig šiol priklauso William`o palikuonims. Čia yra keli vaiduokliai. 1989 m. menedžeris rodė lankytojams viešbutį, keli vaikai prabėgo rėkalodami ir trankydami durimis, kai registratorius norėjo perspėti tėvus, kad jų vaikai netriukšmautų, patikrino registracijos knygą – jokių registruotų viešbutyje vaikų nebuvo. Menedžeris kartą net su jais kalbėjo, prašė jų apsiriboti tik viršutiniais aukštais lakstymui – vaikai pasirodė paklusnūs. Dar vienas vaiduoklis, tai – nežinomas žmogus, jis pasirodo rūsyje, personalo kambariuose, virtuvėje, viršutinio aukšto miegamuosiuose. Darbuotojai tikina, kad kartais jaučia, jog kažkas yra kambaryje ar girdi kažką kalbant ir juokiantis, girdi žingsnius. Čia galite ir apsistoti, nakties kaina £127 – £269.

5. The Grange Blooms viešbutis, 7 Montague St, London WC1B 5BP. Viešbutis pastatytas ant XVIII amžiaus miesto namo pamatų. Kažkada čia buvo Montague House, vėliau parduotas ir jame 1759 m.  įsikūrė Britų muziejus, 1840 m. nugriautas. Sakoma, kad čia pasirodo Dr. John`o Cumming`o vaiduoklis, ministro, kuris buvo apsėstas apokaliptinių pranašysčių ir antikatalikiškų pažiūrų. Šaltomis žiemos naktimis jūs galite pamatyti jo dvasią viešbučio poilsio zonoje. Kambarys viešbutyje – £96 – £234.

6. The Viaduct Tavern, 126 Newgate St, London EC1A 7AA. Įsikūrusi Holborn`e, smuklė pastatyta 1875 m., ir vėliau pertvarkyta Arthur`o Dixon`o. Pastatas yra, tiesiog, priešais Old Bailey, pastatytas ant seno kalėjimo pamatų. Pub`as ir šiandien naudoja senas kalėjimo kameras, kaip pub`o rūsį. Pub`o darbuotojai sakosi pavargę nuo ėjimų į rūsį žiūrėti kas ten dedasi. Buvo atvejų, kai rūsyje išsijungia šviesos, užsirakina ar užstringa durys ir sklinda keistas triukšmas. 1996 m. vadybininkas valė rūsį šeštadienį – durys pasistūmė ir užsidarė, šviesa užgeso. Bandė duris atidaryti, bet nepavyko, žmona išgirdo – nuėjo padėti, durys iš išorės lengvai atsidarė. 1999 m. gegužę dirbo du elektrikai, suvyniojo kilimus, atkėlė grindis, vienas jų pajuto jog kažkas stuksena į petį, pamanė, kad kolega, tačiau kolega tai paneigė. Vėliau, einant pro pub`o šalį, jie pamatė kaip susukto sunkaus kilimo ritinys, kurį jie buvo suvynioję, pakilo į orą ir nukrito ant grindų.

7. The Flask, 77 Highgate West Hill, London N6 6BU. Sakoma, kad čia pub`as buvo dar prieš 1663 m. Dabartinis pastatas datuojamas XVIII amžiumi ir dalinai buvo atstatytas William`o Carpenter`io. Manoma, kad pavadinimą „kolba“ – The Flask gavo kai čia buvo parduodami garsūs Hampstead`o šulinių mineraliniai vandenys. Keletas vaiduoklių pasirodo smuklėje: ispanų bufetininkė, pasikorusi rūsyje, dėl nelaimingos meilės muitininkui – dabar čia sėdi pub`o lankytojai. Yra mačiusių žmogų raitininko uniforma, jis perėjo kambarį link pagrindinio baro ir sulindo į stulpą. Dar teigiama, kad šis pub`as buvo lavonų skrodimo vieta, kai pavogti švieži kūnai iš Highgate kapinių būdavo atvežami į čia. Čia buvo apsilankęs plėšikas Dick`as Turpin`as, pastovūs lankytojai buvo: George Gordon Byron`as, John`as Keats ir Percy Bysshe Shelley.

8. The Spaniards Inn, Spaniards Road, London, NW3 7JJ. Pub`as įsikūręs Hampsted Heath krašte netoli nuo Kenwood House. Nuostabus pub`as su mielu soduku. Pastatytas 1585 m. kaip Ispanijos ambasadoriaus Anglijoje sodyba. Šalia pub`o – muitinė, pastatyta 1710 m. Žymūs nuolatiniai lankytojai: Dick`as Turpin`as (plėšikas), Joshua Reynolds (atlikėjas), Byron`as ir Keats`as (poetai). Rašytojas Bram`as Stoker`is pasinaudojo pasakojimais apie pub`o vaiduoklius savo Drakuloje, O John`as Keats`as parašė „Odę lakštingalai“ (Ode to a Nightingale) pub`o soduke. Pastatas buvo pertvarkytas į užeigą Francesco ir Juan`o Porero, kurie stojo į dvikovą dėl moters, Juan`as buvo nužudytas ir užkastas užeigos soduke, sakoma, kad jo vėlė irgi pasirodo užeigoje. Yra pranešimų jog dažnai matoma vaiduokliška žmogaus figūra kitapus kelio, galbūt tai Dick`o Turpin`o? Taip pat vaidenasi pub`o soduke balta moteris, manoma, Turpin`o auka. Lankytojai yra pranešę, kad lauku einant kažkas juos čiumpa už drabužių, nors aplink nieko nėra.

9. Old Queen’s Head, 44 Essex Road, Islington, London, N1 8LN. Šis tradicinis pub`as Islingtone gyvuoja nuo 1830 m. Toje vietoje ir anksčiau buvo pub`as – nugriautas 1829 m. Seras Walter`is Rayleigh`as teigė, kad jam kažkada priklausė tas pub`as. Čia vaidenasi moteris ir mergaitė Tiudorų laikų drabužiais. Merginą galima išgirsti prie baro, kai pub`e tuščia, prieš susirenkant lankytojams, nes vėliau lankytojai vaikšto laiptais ir tuomet nesigirdi. Ji verkia ir tranko durimis. Pub`o lankytojai sako, kad taip dažniausiai nutinka kiekvieno mėnesio pirmą sekmadienį. Kai paranormalių reiškinių tyrėjas apklausė buvusį pub`o savininką, šis sakė, kad „jo žmona ir dukra buvo jau pripratę prie garsų lyg kas greitomis tipentų, lyg mažas vaikas, tai būdavo paprastai po pietų“.

10. Ten Bells, 84 Commercial Street, London, E1 6LY. Datuojamas 1752 m., pub`as stovėjo už kelių metrų nuo savo dabartinės vietos, buvo nugriautas ir perkeltas į dabartinę vietą 1851 m. Pub`o pavadinimas – nuo šalia esančios Kristaus bažnyčios varpų skaičiaus. Pub`as siejamas su dvejomis Džeko Skerdiko aukomis – Annie Chapman ir Mary Jane Kelly. Teigiama, kad Chapman gėrė pub`e prieš savo mirtį, o Kelly stoviniuodavo prie pub`o, nes dirbo prostitute – jos sudarkytą kūną rado gulintį skersai gatvę priešais pub`ą. XIX amžiuje pub`e apsilankęs aiškiaregis atsisakė eiti į viršutinio aukšto kambarį, teigė, jog ten buvo nužudytas kūdikis. Tyrinėtojas Lindsay Siviter`is rado maišą, kuriame buvo Viktorijos laikų kūdikio drabužiai supjaustyti peiliu (rasta šalia kambario į kurį nėjo aiškiaregis.) 1990 m. pub`o darbuotojai pranešė matę šmėklą: seną vyrą Viktorijos laikų drabužiais. Taip pat pranešė, kad pabudo naktį, o šalia jų lovoje gulėjo vaiduoklis, kai ėmė šaukti – jis išnyko. 2001 m. pub`e gyvenęs nuomininkas teigė, kad kai jis liko vienas pastate girdėjo vaikštant ir juoką už durų, lipant žemyn laiptais jį kažkas pastūmė ir jis pargriuvo.

11. Bow Bells, 116 Bow Rd, London, E3 3AA. Išsidėstęs Mile End Road gale, pub`as pastatytas 1860 m. priešais geležinkelio stotį. Moterys – pasisaugokite, vaiduoklis daro nemalonumus moterų tualetuose. Jis pravardžiuojamas „Phantom Flusher“ – nuleidžia tualete vandenį, kai jūs naudojatės tualetu. Daug žmonių skundėsi, kad kažkokios problemos su tualetais. 1974 m. seanso metu buvo prašyta, kad vaiduokis pasirodytų, tačiau durys taip stipriai trinktelėjo, kad išbyrėjo durų stiklai. Taip pat teigiama, kad jis pasirodo kaip rūkas kylantis nuo baro grindų.

 

Vaidenasi ir Karališkosiose rezidencijose:

The Queen’s House, Romney Rd, Greenwich, London SE10 9NF, nemokamai.

Hampton Court Palace, East Molesey, Surrey KT8 9AU, suaugusiems £19.20, vaikams £9.60, yra ir vaiduoklių turai.

The Tower of London, London EC3N 4AB, suaugusiems £22.70 vaikams £10.75.

Plaukus šiaušiantys muziejai:

Bruce Castle Museum, Lordship Ln, London N17 8NU, nemokamai.

Handel’s House Museum, 25 Brook Street, Mayfair, W1, suaugusiems £10 , vaikams £5.00.

Hunterian Museum, Royal College of Surgeons, 35-43 Lincoln’s Inn Fields, WC2A 3PE, nemokamai.

The Old Operating Theatre Museum, 9a St. Thomas St, London SE1 9RY, suaugusiems £6.50, vaikams £3.50.

Viadenasi metro stotyje Bethnal Green Underground Tube Station.

Teatruose: Theatre Royal, Drury Lane, Catherine St, London WC2B 5JF.

Theatre Royal, Haymarket, 18 Suffolk St London SW1Y 4HT.

Kapinėse: Highgate Cemetery, Swain’s Ln, London N6 6PJ.

City Of London Cemetery & Crematorium, Aldersbrook Road, Manor Park, E12 5DQ.

Parkuose: Hampstead Heath, Gordon House Rd, London NW5 1QR.

Finsbury Park, Endymion Rd, London N4.

Kitose vietose: Charterhouse Square, London EC1M.

The Old Bailey, London EC4M 7HS.

Greenwich Foot Tunnel, Cutty Sark Gardens, Greenwich, SE10 9HT.

Bleeding Heart Yard, Greville St, Camden Town, EC1N 8SJ.

Queen Elizabeth Hospital for Children, Hackney Road, Bethnal Green, E2 8PS.

Payne’s Wharf, Deptford, SE8 3JY.

 

 

Check Also

Didžiausios melagystės

Vaikai mėgsta pamokančią istoriją apie Pinokį, kuriam meluojant pradėdavo augti nosis. Tačiau talentingi melagiai kartais …

Nenaudojama Aldwych metro stotis Londone

Londono transporto muziejus kviečia aplankyti Aldwych stotį. Tai istorinės reikšmės statinys, turintis „Grade II listed …