Thursday , April 22 2021
Home / Gyvenimas / Emigrantų istorijos / Leo Kalinauskas: trumpa karinės tarnybos istorija
Kompensacijos už traumas - Advokatai Ltd

Leo Kalinauskas: trumpa karinės tarnybos istorija

Ambasadorius, dim. gen. ltn. Arvydas Pocius, žurnalas “Karys”.

Leo Kalinauskas net nesulaukęs šaukiamojo į kariuomenę amžiaus, pats savo noru pasiprašė į karinę tarnybą, norėdamas atlikti pilietinę pareigą. Tarnybos metu patyrė sužalojimų, bet vis tik trumpai dalyvavo II Pasauliniame kare. Ne visi kariaudami tampa didvyriais, tačiau Leo didvyriškumas ir heroizmas akivaizdus.

Leo tėvas Josephas (Juozapas) gimė 1891 m. Karpiejų kaime prie Bartininkų. XX a. pradžioje jis iš Lietuvos atvyko į Jungtinę Karalystę (JK) ir, anot jo giminaičių pasakojimų, per I Pasaulinį karą kovojo būdamas britų kariuomenėje. Deja, apie jo tarnybą ir dalyvavimą kare šeima jokių daiktinių įrodymų neišsaugojo, neišliko ir jokių rašytinių dokumentų.

1917 m. Londone Juozapas susituokė. Jis ir toliau palaikė ryšius su savo šeima Lietuvoje, kur buvo likę du jo broliai. 1937 m. jis buvo išvykęs į Lietuvą aplankyti šeimos. Tai veikiausiai ir buvo jo paskutinė viešnagė gimtinėje, nes vėliau prasidėjo II pasaulinis karas su savo tragiškais padariniais, ilgam išskyręs šeimas ir artimuosius.

Leo motina Magdalena Brazaitis gimė 1899 m. Londone. Jos abu tėvai kilę iš Lietuvos. Magdalenos mama mirė 1930 m. Londone, o apie tėvą žinių nėra.

Leo Kalinauskas gimė 1923 m. Londone. Šeimoje ir tarp lietuvių jis buvo vadinamas Leonu, o dokumentuose šis lietuviškas vardas nefigūravo. Prasidėjus II Pasauliniam karui Leo dar nebuvo sulaukęs tinkamo tarnybai amžiaus. Tik karui jau artėjant į pabaigą jis savanoriškai pasiprašė į karinę tarnybą, buvo paskirtas į JK karališkojo jūrų laivyno Jūrų aviacijos junginį ir išsiųstas į Tolimųjų Rytų karo veiksmų teatrą. Čia jis mokėsi jūrų aviacijos kario parengiamojo kurso dalykų. Leo buvo paskirtas į lėktuvnešį HMS Indefatigable ir tarnavo kaip oro žvalgas karo lėktuvuose Grumman Avenger.

 

Britų lėktuvnešis HMS Indefatigable ir nuo lėktuvnešio denio nuslydęs Grumman Avenger

Šie lėktuvai buvo nupirkti iš Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ir pagal savo paskirtį daugiausia buvo naudojami priešo laivams torpeduoti atakuojant juos iš oro. Oro žvalgas stebėtojas atliko ir kitą labai svarbią funkciją – jis buvo orlaivio šaulys kulkosvaidininkas ir privalėjo apsaugoti lėktuvą nuo priešo naikintuvų antpuolių iš užnugario, t. y. iš už jo lėktuvo uodegos. Leo Kalinauskui iš tikrųjų nepavyko galutinai baigti pasirengimo koviniams skrydžiams kurso, nes vieno mokomojo skrydžio metu kylant nuo lėktuvnešio netikėtai, nežinia dėl kokių priežasčių (techninių ar piloto klaidos) lėktuvas, nepasiekęs reikiamo aukščio, trenkėsi į vandenį. Lėktuvo Grumman Avenger pilotas žuvo. Leo pasisekė išgyventi, nes jį išgelbėjo vienos iš netoliese buvusių, britų lėktuvnešį HMS Indefatigable saugojusios flotilės laivo įgulos jūreiviai.

Karas baigėsi anksčiau, nei išsigydęs žaizdas Leo galėjo vėl sugrįžti į karo operacijų rajoną. Išlikę jo mokomųjų skrydžių įrašai yra saugomi Australijos jūrų aviacijos muziejuje, esančiame netoli Sidnėjaus. Tikslios informacijos apie Leo Kalinausko karinius apdovanojimus nėra, tačiau, žinant, kad į karo tarnybą jis buvo pašauktas vykstant II Pasauliniam karui, galima manyti, kad kaip ir visi kiti JK ginkluotosiose pajėgose tarnavę karo dalyviai jis turėjo būti apdovanotas II Pasaulinio karo (WWII) 1939–1945 m. medaliu ir Gynybos medaliu. Po karo Leo dirbo mokytoju. Pasitaikius progai, buvo išvykęs mokytojauti į užsienį (1961–1963 m. dirbo Afrikoje, Ganoje buvo mokyklos „Opuko Ware“ direktorius). Jis buvo vedęs, turėjo sūnų ir dvi dukteris. L. Kalinauskas mirė 1981 m. būdamas tik 58-erių.

Štai vaizdo įrašas, kuriame “Seafires”, “Fireflies” ir “Avengers” orlaiviai ant HMS Indefatigable.

II Pasaulinio karo išvakarėse JK karališkojo jūrų laivyno Jūrų aviacijos junginį sudarė 20 eskadrilių, kuriose buvo tik 232 lėktuvai. Tačiau karo pabaigoje viso pasaulio karo veiksmų teatruose jau dalyvavo 59 laivai lėktuvnešiai, turėję 3 700 įvairių tipų lėktuvų, 72 000 karininkų ir karių, veikė 56 jūrų aviacijos karinės bazės.

Naujai pastatytas lėktuvnešis HMS Indefatigable 1944 m. liepos mėnesį prisijungė prie JK karališkojo laivyno. Buvo ruošiamasi dalyvauti operacijoje, skirtoje sunaikinti vokiečių karo laivą-tvirtovę Tirpitz, kuris tuo metu buvo Norvegijoje. Pirmasis antpuolis prieš Tirpitz įvyko 1944 m. liepos 17 d., kiti – rugpjūčio 22 d., rugpjūčio 24 d. ir rugpjūčio 29 dieną. Tai buvo kovinės operacijos Goodwood, skirtos sunaikinti Tirpitz, dalis.

1944 m. per spalio-lapkričio mėnesius lėktuvnešis HMS Indefatigable buvo techniškai modifikuotas ir skirtas į Ramiojo vandenyno operacijų rajoną. Lapkričio mėnesį jis jau prisijungė prie JK Rytų laivyno. 1945 m. sausio 4 d. HMS Indefatigable kaip vadovaujantis laivas kartu su lėktuvnešiais HMS Indomitable ir HMS Vicious dalyvavo vykdant oro antskrydžius, kurių tikslas – naikinti Japonijos kariuomenei degalų tiekusią naftos perdirbimo gamyklą Medan, vėliau 1945 m. sausio 24 ir 29 d. vadovavo oro antskrydžiams prieš Palembangą.

Po 1945 m. vasario mėnesį bazavimosi Sidnėjuje laikotarpio lėktuvnešis prisijungė prie britų Ramiojo vandenyno laivyno ir 1945 m. kovo-balandžio mėnesiais dalyvavo oro antskrydžiuose prieš Sakishima Gunto ir Formosos salose esančius Japonijos kariuomenės karinius objektus.

HMS Indefatigable buvo pirmasis britų laivas Ramiojo vandenyno regione, kurį 1945 m. balandžio 1 d. atakavo japonų pilotas kamikadzė. Lėktuvnešio apgadinimo padariniai buvo likviduoti per valandą ir HMS Indefatigable vėl galėjo funkcionuoti bei tęsti operacijas. Lėktuvai nuo laivo HMS Indefatigable gegužės mėnesį vėl kilo ir tęsė kovinius oro antskrydžius prieš Sakishima Gunto japonų įtvirtinimus. Iki šių operacijų pabaigos šio lėktuvnešio lėktuvų skrydžiai sudarė vieną trečdalį visų britų Jūrų aviacijos lėktuvų antskrydžių, vykusių nuo kovo 26 d. iki 1945 m. gegužės 25 dienos.

1945 m. birželio mėnesį šis lėktuvnešis buvo Sidnėjuje, nes buvo remontuojami laivo varikliai. Po remonto liepos 24-rugpjūčio 10 d. jis vėl su savo lėktuvais dalyvavo oro atakose Japonijos teritorinėse salose naikinant karinius objektus. HMS Indefatigable vykdė operacijas kartu su 3-iuoju JAV laivynu Japonijos vandenyse nuo rugpjūčio 10 d. iki rugsėjo 2 dienos. Šio lėktuvnešio lėktuvai vykdė kovinius skrydžius iki oficialių paskutinių karo išpuolių 1945 m. rugpjūčio 15 dienos. Šių skrydžių metu britų jūrų aviacijos pilotai numušė 8 priešo lėktuvus.

Leo Kalinauskas Per Japonijos kapituliaciją 1945 m. rugsėjo 3 d. HMS Indefatigable buvo atplaukęs į Tokijo įlanką, o rugsėjo 17 d. grįžo į Sidnėjų. Paskui spalio-lapkričio mėnesiais lėktuvnešiu buvo gabenami japonų kariai belaisviai iš Japonijos į Sidnėjų Australijoje.

Po karo 1945 m. gruodžio mėnesį lėktuvnešis buvo paskirtas į Naująją Zelandiją ir iš ten galutinai grįžo į Sidnėjų 1946 m. sausio mėnesį. Į JK HMS Indefatigable grįžo 1946 m. kovo 15 dieną. Lėktuvnešis savo misiją atliko ir 1946 m. gruodžio mėnesį buvo paskirtas į rezervą. Pokario laikotarpiu 1950 m. HMS Indedefatigable buvo mokomasis laivas. Jo angarai buvo pakeisti į klases ir gyvenamąsias vietas. Tačiau laivas nebuvo modernizuotas ir, būdamas 10 metų senumo, 1954 m. rugsėjo mėnesį buvo nurašytas. 1956 m. lapkričio 4 d. HMS Indefatigable buvo nuvilktas į Dalmuirą ir atiduotas į metalo laužą. Taip baigė savo trumpą, bet šlovingą laivo kelią JK karališkojo jūrų laivyno lėktuvnešis HMS Indefatigable, kuriame tarnavo ir karo aviacijos žvalgas kulkosvaidininkas – lietuvių kilmės JK pilietis Leo Kalinauskas.

 

 

Check Also

Nacionalinis konkursas Lietuvos istorijos žinovas

Lietuvos istorijos mokytojų asociacija (toliau -LIMA) jau šeštą kartą kviečia dalyvauti konkurse Lietuvos istorijos žinovas.  Konkursu …

Pasaulio lietuvių metams skirtas konkursas „Lietuva ir pasaulis mano akimis“

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Vilniaus lietuvių namais kviečia užsienio lietuvių …